Lenka Ševčíková

čvn 20
Zveřejněno v verze 3.3.4

Doplnění poznámky o Dealera/Obchodníka do historie služeb při změně úvazku

Do historie služeb zákazníka se nyní při změně služby (pokud dojde ke změně úvazku - prodloužení), zaznamená informace o změně, kdy v poznámce je uvedeno o jakou změnu úvazku se jednalo. Novinkou tohoto úkolu je doplnění informace v poznámce také o dealera, kterého vybral při takové změně operátor.

Byl pro Vás článek srozumitelný? Prosím ohodnoťte jej.

čvn 20
Zveřejněno v verze 3.3.4

Wizard: rozšíření o práci se zařízeními

Wizard byl nově rozšířen o práci se zařízeními. Hlavní výhodou je, že při změnách v aktivních službách zákazníka je možné zároveň provádět změny v přiřazení služeb na zařízení.

Poznámka: Vyžaduje další nastavení lokace.

Byl pro Vás článek srozumitelný? Prosím ohodnoťte jej.

dub 27
Zveřejněno v verze 3.3.2

podpora

Snažíme se šetřit Váš čas. Pro co nejrychlejší úspěšné vyřešení Vašeho požadavku na technickou podporu (TP) tedy používejte pouze následující postupy.

Disfunkce - výpadek IS CIBS (není dostupný nebo se nelze přihlásit)

Problém s funkcionalitou IS CIBS (nejde Vám něco o čem jste přesvědčeni že dříve šlo).
Požadavek na řešení problematiky, kterou jste dosud v IS CIBS řešit nemuseli.

dub 27
Zveřejněno v verze 3.3.2

Rozšířené možnosti zadávání úkolů a procesů

Systém podporuje kontrolu termínů při plánování procesů (které byli naplánovány na později, než stanovují jejich interní pravidla definovaná pro udržení spokojenosti zákazníků s rychlostí servisu). Odlišují se situace, kdy delší termín naplánování je důsledkem přání zákazníka (tuto informaci mohou vkládat do systému operátoři při vzniku procesu a úkolu) - tyto úkoly nejsou notifikovány. S úkoly, které nesplní kritérium, jsou notifikovány na požadovanou emailovou adresu CIBS partnera, kde pověřená osoba dále s těmito údaji pracuje, např. sníží čas instalací, zvýší čas poruch a přeplánuje tyto poruchy na bližší termín, informuje technika apod.

Příklad: V okamžiku kdy se realizuje nová služba (např. žádost připojení k internetu) lze nastavit automatická délka a termín procesu (v tomto případě procesu připojení) a upozornění v případě, kdy je tento termín překročen. V případě, že zákazník technika požádá o prodloužení termínu, váže se upozornění na nově nastavený termín.  

Byl pro Vás článek srozumitelný? Prosím ohodnoťte jej.

dub 27
Zveřejněno v verze 3.3.2

Řízení rychlosti v čase

  

Připravili jsme pro Vás nové parametry služby třídy "Poskytování dat" pro nepočítání a neaplikovaní FUPu. Nově lze tedy definovat tzn. "FUP okna", kdy se nemá počítat FUP - parametry "Nepočítání FUP" (dny), "Nepočítat FUP do" (hod) a "Nepočítat FUP do" (hod.). A obdobné parametry, kde se nemá aplikovat FUP - parametry "Neaplikovat FUP" (dny), "Neaplikovat FUP do" (hod) a "Neaplikovat FUP od" (hod). Díky administraci FUPu budete efektivněji spravovat toky dat Vašich zákazníků a získáte tak nový nástroj.

Příklad:

Díky řízení rychlosti v čase zařídíte, aby FUP nebyl například aplikován ve Vámi vybraných nočních hodinách. Zákazník tak ve vybraném (Vámi zvoleném čase) bude mít možnost stahovat větší objemy dat, které se jim do FUPu nepočítají. Je to vhodná motivace zákazníků k stahování dat v nočních hodinách.   

Byl pro Vás článek srozumitelný? Prosím ohodnoťte jej. 

dub 27
Zveřejněno v verze 3.3.2

Evidence přihlašování do SelfCare

Pro Váš lepší přehled systém CIBS nově zobrazuje v historii zákazníka a v modulu Události novou událost "Přihlášen do SelfCare", který udává datum a čas přihlášení zákazníka na koncové stránky.

Byl pro Vás článek srozumitelný? Prosím ohodnoťte jej. 

kvě 30
Zveřejněno v verze 3.3.3

Rozšíření monitoringu a zobrazování grafů pro zařízení Orcave, Mikrotik a Motorola

Nově byl rozšířen monitoring na zařízení Orcave a Motorola, rozšířili jsme tak množinu zařízení, která umíme monitorovat. U zařízení Mikrotik byla rozšířena množina parametrů, které umíme na tomto zařízení monitorovat.

Byl pro Vás článek srozumitelný? Prosím ohodnoťte jej. 

kvě 30
Zveřejněno v verze 3.3.3

Dělení procesů dle technologií

CIBS od verze 3.3.3 podporuje rozlišování technologie u procesů (technologie se liší automatickým výběrem zdrojů a svou bodovou náročností). V rámci zapojování nových služeb, poruch a procesů typu Ostatní je nyní možné ručně vybrat technologii (která je nabídnuta pouze na základě dostupných technologií podle jednotky). Procesy s odlišnou technologií mají k dispozici jiný výběr zdrojů a jiné nastavení náročností (bodové ohodnocení). V modulu Procesy vznikla nová záložka "Nastavení typů procesů", která aktuálně umožňuje nastavit bodové ohodnocení u procesů včetně závislosti na procesní skupině. Do budoucna bude na této záložce možné editovat více parametrů procesů.

Bližší informace zde:

http://netbox.resal.cz/cgi-bin/foswiki/view/CibsDoc/CibsDocHowToMaintenanceTaskTypesTechnologies
http://netbox.resal.cz/cgi-bin/foswiki/view/CibsDoc/CibsDocReferencProcesy#AnchorChNastaveniProcesu

Byl pro Vás článek srozumitelný? Prosím ohodnoťte jej. 

kvě 30
Zveřejněno v verze 3.3.3

Nápověda k definici návazností

  

V modulu Produkty a služby, záložce „Náhled na ceny s datumem platnosti a návaznosti“ se nově v dialogu pro definici návaznosti při výběru daného typu či podmínky zobrazuje nápověda.

Bližší informace zde: https://netbox.resal.cz/cgi-bin/foswiki/view/CibsDoc/CibsDocReferencProduktySluzby#AnchorChCenyNavaznosti

Byl pro Vás článek srozumitelný? Prosím ohodnoťte jej. 

kvě 30
Zveřejněno v verze 3.3.3

Účtování poplatků za pozastavení a odblokování služby

Pomocí návaznosti služeb je možné nastavit aktivaci služeb při odblokování služby po zablokování nebo po přerušení. V praxi je můžete tuto novinku využít např. při požadavku automaticky účtovat zákazníkům poplatky za úkony, jako jsou znovuzapojení služby po zablokování nebo přerušení služby. 

Byl pro Vás článek srozumitelný? Prosím ohodnoťte jej.