Verze systému Mango

Verze 4.3.18 19.6.2019

Operátorům přidáno právo aktivovat nezapojenou službu do budoucna

Přidali jsme právo SERVICES_ACTIVE.CONNECT.IN_FUTURE, na základě kterého může operátor po upozornění aktivovat nezapojenou službu do budoucna.

Číst dál...

Do šablony emailu pro zákazníka Mango Print lze přidat i vlastní název produktu

V emailech k produktu Mango Print, které odcházejí zákazníkovi, je možné zobrazovat i vlastní název produktu zadaný zákazníkem.

Číst dál...

Rozšíření tabulky Položky dokladu

Rozšířili jsme tabulku Položky dokladu, která je detailní tabulkou pro sběrné doklady plateb v modulu Sběrné doklady.

Číst dál...

Přidána podpora vypnutí korekcí pro jednotlivé jednotky v Mango Energy

Pro produkt Mango Energy jsme přidali podporu vypnutí korekcí pro jednotlivé jednotky.

Číst dál...

V modulu koncová zařízení přidán sloupec i filtr s kódem adresního místa RUIAN

V modulu koncová zařízení jsme přidali volitelný sloupec i filtr s kódem adresního místa RUIAN.

Číst dál...

U platformy ModernTV stačí zákazníka zaregistrovat pouze v Mangu

Rozšířili jsme možnosti registrace zákazníka v platformě ModernTV.

Číst dál...

Zohlednění změn v zákoně o DPH v Mango

Ve Sbírce zákonů dne 27. 3. 2019 vyšel tzv. daňový balíček 2019. Systém Mango v zákonné lhůtě zohlednil tzv. daňový balíček 2019. Změna bude v Mango oficiálně spuštěna od 1.7.2019.

Číst dál...

Optimalizace systému

Průběžně provádíme optimalizaci Mango.

Číst dál...

Opravy v IS Mango

Průběžně provádíme opravy chyb v IS Mango, které se nám při vývoji do systému vloudí. Seznam aktuálních oprav je v detailu.

Číst dál...
Máte nějaké připomínky, nápady nebo jiné komentáře?
Vyplňte prosím poznámku
Potvrďte prosím, že nejste robot

Verze 4.3.17 21.5.2019

Možnost nastavení termínu dodání pro jednotlivé provozovny v Mango eShopu

Do produktu Mango eShop jsme přidali možnost nastavení termínu dodání per provozovna.

Číst dál...

Úprava funkcionalit souvisejících s výpočtem ceny v Mango eShopu

V produktu Mango eShop jsme upravili funkcionality souvisejí s výpočtem ceny.

Číst dál...

Zobrazení počtu kusů produktů na faktuře vygenerované na základě objednávky

Ve fakturách na produkty vygenerovaných na základě objednávky je možné zobrazovat počet kusů.

Číst dál...

Možnost zobrazení uzavřených procesů s omezením na poslední rok v modulech Wizard a Call centrum

V modulech Wizard a Call centrum je možné zobrazovat i uzavřené procesy s omezením na poslední rok.

Číst dál...

Export geografických dat s rozdělením na jednotlivé rychlosti do podkladů pro statistiky ČTÚ

Do podkladů pro statistiky ČTÚ si můžete exportovat geografická data s rozdělením na jednotlivé rychlosti dle definice skupin služeb typu statistika.

Číst dál...

Optimalizace systému

Průběžně provádíme optimalizaci Mango.

Číst dál...

Opravy v IS Mango

Průběžně provádíme opravy chyb v IS Mango, které se nám při vývoji do systému vloudí. Seznam aktuálních oprav je v detailu.

Číst dál...
Máte nějaké připomínky, nápady nebo jiné komentáře?
Vyplňte prosím poznámku
Potvrďte prosím, že nejste robot

Verze 4.3.16 23.4.2019

Emailový report o počtu vygenerovaných jednotek rozšířen o údaje zadávané při spuštění akce

Rozšířili jsme emailový report o počtu vygenerovaných jednotek o údaje zadávané při spuštění akce.

Číst dál...

V modulu Sběrné doklady jsou zneaktivněna tlačítka, pokud jsou pro daný záznam nedostupná

V modulu Sběrné doklady na záložce "Uzávěrky" v tabulce "Sběrné doklady předpisů" a tabulce "Sběrné doklady plateb" jsme přidali vazbu mezi záznamy v tabulce a akčními tlačítky. Pokud některé akce nejsou pro daný záznam dostupné, tlačítka jsou zneaktivněna.

Číst dál...

V modulu Doklady je nyní možnost označit záznamy a použít nová tlačítka akcí

Do modulu Doklady jsme doplnili možnost označení jednotlivých záznamů v tabulce Seznam dokladů. S tím souvisí úprava funkčních tlačítek, která provádějí akce buď nad vyfiltrovanou množinou záznamů nebo nad označenou množinou záznamů. Konkrétně se jedná o akci Storno všech vyfiltrovaných dokladů / Storno všech vybraných záznamů a Expedice (tisk) všech vyfiltrovaných dokladů / Expedice (tisk) všech vybraných dokladů. Zároveň tím došlo ke sloučení stávajících funkčního tlačítka Tisk dokladu a Tisk všech vyfiltrovaných dokladů.

Číst dál...

Optimalizace systému

Průběžně provádíme optimalizaci Mango.

Číst dál...

Opravy v IS Mango

Průběžně provádíme opravy chyb v IS Mango, které se nám při vývoji do systému vloudí. Seznam aktuálních oprav je v detailu.

Číst dál...
Máte nějaké připomínky, nápady nebo jiné komentáře?
Vyplňte prosím poznámku
Potvrďte prosím, že nejste robot

Verze 4.3.15 20.3.2019

Zobrazení závislých služeb ve smluvních dokumentech

Ve smluvních dokumentech zobrazujeme i závislé služby.

Číst dál...

V tabulce Produkty a služby přidán volitelný filtr ID

Do modulu Karta zákazníka jsme v tabulce Produkty a služby přidali volitelný filtr ID (ID aktivované služby).

Číst dál...

Přidání bezpečnostní hlášky před smazáním grafiky

V modulu Objednávky v dialogu na editaci položky objednávky a v uživatelském rozhraní jsme přidali bezpečnostní hlášku na potvrzení smazání grafiky.

Číst dál...

Nové automatické akce v rámci vymáhacího procesu

Vymáhací proces umožňuje na základě nastavení provádět automatické blokování služeb a dále jejich ukončování.

Číst dál...

Doplněny další položky v možnostech importu záznamů o tel.hovorech

Doplnili jsme možnosti importu záznamů o telefonních hovorech o další položky. Tím je možné nyní provést manuálně stejný import, jako je prováděn automaticky přes rozhraní třetích stran.

Číst dál...

Optimalizace systému

Průběžně provádíme optimalizaci Mango.

Číst dál...

Opravy v IS Mango

Průběžně provádíme opravy chyb v IS Mango, které se nám při vývoji do systému vloudí. Seznam aktuálních oprav je v detailu.

Číst dál...
Máte nějaké připomínky, nápady nebo jiné komentáře?
Vyplňte prosím poznámku
Potvrďte prosím, že nejste robot

Verze 4.3.14 20.2.2019

V modulu Pohledávky přidán na záložkách volitelný sloupec a filtr Emaily

V modulu Pohledávky na záložkách Dle zákazníka a Dle předpisu jsme přidali volitelný sloupec a filtr Emaily (emailové spojení na zákazníka).

Číst dál...

V tabulce "Přehled účetních souvztažností - detail" přidán filtr a volitelné sloupce

V modulu Sběrné doklady, na záložce Souvztažnosti jsme v tabulce "Přehled účetních souvztažností - detail" přidali filtr a volitelný sloupec "Smlouva" a "Poznámka k platbě".

Číst dál...

Do výzev k úhradě přidána nová proměnná s adresou bytové jednotky

Do výzev k úhradě jsme přidali do bloku DETAIL (blok položek dokladu) proměnnou SERVICE_UNIT_ADDRESS, pomocí které se zobrazí adresa bytové jednotky, na které je poskytována daná služba.

Číst dál...

Do většiny tiskových šablon přidána proměnná s adresou jednotky

Do většiny tiskových šablon, ve kterých jsou proměnné na textovou formu adresního místa jsme přidali proměnnou CT_ADDR_UNIT, která zobrazuje kompletní adresu včetně zohlednění části obce.

Číst dál...

V šabloně "Výzva k úhradě" upraveny proměnné předpisu služby

V šabloně typu "Výzva k úhradě" v bloku DETAIL (blok položek dokladu) jsme upravili proměnné ITEMS_FROM (Počátek předpisu služby) a ITEMS_TO (Konec předpisu služby).

Číst dál...

Expedice označených záznamů v modulech Předpisy úhrad a Upomínky

V modulu Předpisy úhrad a v modulu Upomínky je možné expedovat pouze označené záznamy.

Číst dál...

Zobrazení slevy na službu zákazníka i na výzvě k úhradě

Případné slevy na službu zákazníka lze nyní zobrazovat i na výzvě k úhradě.

Číst dál...

Přechod z dynamické konfigurace na statickou u služby Radius

Z důvodu zajištění vysoké dostupnosti síťových služeb, v tomto případě služby Radius, jsme přešli z dynamické konfigurace na konfiguraci statickou. Vlastní Radius je tedy mnohem odolnější vůči výpadkům nebo není omezen při údržbě databáze.

Číst dál...

Rozšíření chatskriptů o metodu dohledávající pool IP adres

Rozšířili jsme chatskripty o metodu, která umí dohledat pool IP adres, ze kterého byla přidělena IP adresa. To lze využít v případech, kdy daný pool obsahuje další parametry (např. VLAN), které jsou potřeba pro proviioning sítě.

Číst dál...

Optimalizace systému

Průběžně provádíme optimalizaci Mango.

Číst dál...

Opravy v IS Mango

Průběžně provádíme opravy chyb v IS Mango, které se nám při vývoji do systému vloudí. Seznam aktuálních oprav je v detailu.

Číst dál...
Máte nějaké připomínky, nápady nebo jiné komentáře?
Vyplňte prosím poznámku
Potvrďte prosím, že nejste robot

Verze 4.3.13 22.1.2019

Export zákazníků a služeb rozšířen o umístění služby a poznámku ke službě

Rozšířili jsme export zákazníků a služeb ve formátu XML o umístění služby a poznámku ke službě uvedenou u služby zákazníka v Mango.

Číst dál...

V modulu Účto na záložce Kontrolní výkaz SK přidán sloupec Smlouva

V modulu Účto na záložce Kontrolní výkaz SK (určené pro Slovensko), jsme v tabulce Kontrolní výkaz - detail přidali sloupec Smlouva. Ve sloupci jsou uvedené čísla smluv zákazníků. Kromě toho jsme v tabulce Kontrolní výkaz - doklady nahradili statický text s názvem zákazníka odskokem do modulu Karta zákazníka.

Číst dál...

Do šablony typu "Text emailu (uživatelský)" přidány proměnné pro parametry zákazníka

Do šablony typu "Text emailu (uživatelský)" jsme přidali proměnné pro parametry zákazníka.

Číst dál...

Upravena podmínka na ukončení procesu vymáhání

Upravili jsme podmínku na ukončení procesu vymáhání. Aktivací jednorázové služby nedojde k ukončení procesu vymáhání.

Číst dál...

Do šablony typu Smlouva přidána proměnná SA_ID, identifikátor služby zákazníka

Do šablony typu Smlouva jsme přidali proměnnou SA_ID, která reprezentuje identifikátor služby zákazníka.

Číst dál...

Libovolně definovatelné periody služeb a případné omezení jejich množiny

Libovolně definovatelné periody služeb a případné omezení jejich množiny pro jednotlivé lokace.

Číst dál...

Rozšíření exportu zařízení o poznámku uvedenou u exportovaného zařízení

Rozšířili jsme export zařízení ve formátu XML o poznámku uvedenou u exportovaného zařízení v Mango.

Číst dál...

Optimalizace systému

Průběžně provádíme optimalizaci Mango.

Číst dál...

Opravy v IS Mango

Průběžně provádíme opravy chyb v IS Mango, které se nám při vývoji do systému vloudí. Seznam aktuálních oprav je v detailu.

Číst dál...
Máte nějaké připomínky, nápady nebo jiné komentáře?
Vyplňte prosím poznámku
Potvrďte prosím, že nejste robot

Verze 4.3.12 18.12.2018

Rozšíření možnosti definice automatizace uzávěrek předpisů

Rozšířili jsme možnosti definice automatizace uzávěrek předpisů.

Číst dál...

Přidány další proměnné do šablony typu "Servisní proces"

Do šablony typu "Servisní proces" jsme přidali další proměnné.

Číst dál...

Rozšířena možnost definice splatnosti u billing plánů

Rozšířili jsme možnosti definice splatnosti u billing plánů.

Číst dál...

Nové proměnné pro jméno a příjmení zákazníka v SMS o upomínce

V šabloně s názvem USER_REMINDER (SMS o upomínce) můžete použít nové proměnné pro jméno a příjmení zákazníka: CT_FIRST_NAME, CT_LAST_NAME.

Číst dál...

Optimalizace systému

Průběžně provádíme optimalizaci Mango.

Číst dál...

Opravy v IS Mango

Průběžně provádíme opravy chyb v IS Mango, které se nám při vývoji do systému vloudí. Seznam aktuálních oprav je v detailu.

Číst dál...
Máte nějaké připomínky, nápady nebo jiné komentáře?
Vyplňte prosím poznámku
Potvrďte prosím, že nejste robot
Strana 1 z 2