Verze systému Mango

Verze 4.3.15 20.3.2019

Zobrazení závislých služeb ve smluvních dokumentech

Ve smluvních dokumentech zobrazujeme i závislé služby.

Číst dál...

V tabulce Produkty a služby přidán volitelný filtr ID

Do modulu Karta zákazníka jsme v tabulce Produkty a služby přidali volitelný filtr ID (ID aktivované služby).

Číst dál...

Přidání bezpečnostní hlášky před smazáním grafiky

V modulu Objednávky v dialogu na editaci položky objednávky a v uživatelském rozhraní jsme přidali bezpečnostní hlášku na potvrzení smazání grafiky.

Číst dál...

Nové automatické akce v rámci vymáhacího procesu

Vymáhací proces umožňuje na základě nastavení provádět automatické blokování služeb a dále jejich ukončování.

Číst dál...

Doplněny další položky v možnostech importu záznamů o tel.hovorech

Doplnili jsme možnosti importu záznamů o telefonních hovorech o další položky. Tím je možné nyní provést manuálně stejný import, jako je prováděn automaticky přes rozhraní třetích stran.

Číst dál...

Optimalizace systému

Průběžně provádíme optimalizaci Mango.

Číst dál...

Opravy v IS Mango

Průběžně provádíme opravy chyb v IS Mango, které se nám při vývoji do systému vloudí. Seznam aktuálních oprav je v detailu.

Číst dál...
Máte nějaké připomínky, nápady nebo jiné komentáře?
Vyplňte prosím poznámku
Potvrďte prosím, že nejste robot

Verze 4.3.14 20.2.2019

V modulu Pohledávky přidán na záložkách volitelný sloupec a filtr Emaily

V modulu Pohledávky na záložkách Dle zákazníka a Dle předpisu jsme přidali volitelný sloupec a filtr Emaily (emailové spojení na zákazníka).

Číst dál...

V tabulce "Přehled účetních souvztažností - detail" přidán filtr a volitelné sloupce

V modulu Sběrné doklady, na záložce Souvztažnosti jsme v tabulce "Přehled účetních souvztažností - detail" přidali filtr a volitelný sloupec "Smlouva" a "Poznámka k platbě".

Číst dál...

Do výzev k úhradě přidána nová proměnná s adresou bytové jednotky

Do výzev k úhradě jsme přidali do bloku DETAIL (blok položek dokladu) proměnnou SERVICE_UNIT_ADDRESS, pomocí které se zobrazí adresa bytové jednotky, na které je poskytována daná služba.

Číst dál...

Do většiny tiskových šablon přidána proměnná s adresou jednotky

Do většiny tiskových šablon, ve kterých jsou proměnné na textovou formu adresního místa jsme přidali proměnnou CT_ADDR_UNIT, která zobrazuje kompletní adresu včetně zohlednění části obce.

Číst dál...

V šabloně "Výzva k úhradě" upraveny proměnné předpisu služby

V šabloně typu "Výzva k úhradě" v bloku DETAIL (blok položek dokladu) jsme upravili proměnné ITEMS_FROM (Počátek předpisu služby) a ITEMS_TO (Konec předpisu služby).

Číst dál...

Expedice označených záznamů v modulech Předpisy úhrad a Upomínky

V modulu Předpisy úhrad a v modulu Upomínky je možné expedovat pouze označené záznamy.

Číst dál...

Zobrazení slevy na službu zákazníka i na výzvě k úhradě

Případné slevy na službu zákazníka lze nyní zobrazovat i na výzvě k úhradě.

Číst dál...

Přechod z dynamické konfigurace na statickou u služby Radius

Z důvodu zajištění vysoké dostupnosti síťových služeb, v tomto případě služby Radius, jsme přešli z dynamické konfigurace na konfiguraci statickou. Vlastní Radius je tedy mnohem odolnější vůči výpadkům nebo není omezen při údržbě databáze.

Číst dál...

Rozšíření chatskriptů o metodu dohledávající pool IP adres

Rozšířili jsme chatskripty o metodu, která umí dohledat pool IP adres, ze kterého byla přidělena IP adresa. To lze využít v případech, kdy daný pool obsahuje další parametry (např. VLAN), které jsou potřeba pro proviioning sítě.

Číst dál...

Optimalizace systému

Průběžně provádíme optimalizaci Mango.

Číst dál...

Opravy v IS Mango

Průběžně provádíme opravy chyb v IS Mango, které se nám při vývoji do systému vloudí. Seznam aktuálních oprav je v detailu.

Číst dál...
Máte nějaké připomínky, nápady nebo jiné komentáře?
Vyplňte prosím poznámku
Potvrďte prosím, že nejste robot

Verze 4.3.13 22.1.2019

Export zákazníků a služeb rozšířen o umístění služby a poznámku ke službě

Rozšířili jsme export zákazníků a služeb ve formátu XML o umístění služby a poznámku ke službě uvedenou u služby zákazníka v Mango.

Číst dál...

V modulu Účto na záložce Kontrolní výkaz SK přidán sloupec Smlouva

V modulu Účto na záložce Kontrolní výkaz SK (určené pro Slovensko), jsme v tabulce Kontrolní výkaz - detail přidali sloupec Smlouva. Ve sloupci jsou uvedené čísla smluv zákazníků. Kromě toho jsme v tabulce Kontrolní výkaz - doklady nahradili statický text s názvem zákazníka odskokem do modulu Karta zákazníka.

Číst dál...

Do šablony typu "Text emailu (uživatelský)" přidány proměnné pro parametry zákazníka

Do šablony typu "Text emailu (uživatelský)" jsme přidali proměnné pro parametry zákazníka.

Číst dál...

Upravena podmínka na ukončení procesu vymáhání

Upravili jsme podmínku na ukončení procesu vymáhání. Aktivací jednorázové služby nedojde k ukončení procesu vymáhání.

Číst dál...

Do šablony typu Smlouva přidána proměnná SA_ID, identifikátor služby zákazníka

Do šablony typu Smlouva jsme přidali proměnnou SA_ID, která reprezentuje identifikátor služby zákazníka.

Číst dál...

Libovolně definovatelné periody služeb a případné omezení jejich množiny

Libovolně definovatelné periody služeb a případné omezení jejich množiny pro jednotlivé lokace.

Číst dál...

Rozšíření exportu zařízení o poznámku uvedenou u exportovaného zařízení

Rozšířili jsme export zařízení ve formátu XML o poznámku uvedenou u exportovaného zařízení v Mango.

Číst dál...

Optimalizace systému

Průběžně provádíme optimalizaci Mango.

Číst dál...

Opravy v IS Mango

Průběžně provádíme opravy chyb v IS Mango, které se nám při vývoji do systému vloudí. Seznam aktuálních oprav je v detailu.

Číst dál...
Máte nějaké připomínky, nápady nebo jiné komentáře?
Vyplňte prosím poznámku
Potvrďte prosím, že nejste robot

Verze 4.3.12 18.12.2018

Rozšíření možnosti definice automatizace uzávěrek předpisů

Rozšířili jsme možnosti definice automatizace uzávěrek předpisů.

Číst dál...

Přidány další proměnné do šablony typu "Servisní proces"

Do šablony typu "Servisní proces" jsme přidali další proměnné.

Číst dál...

Rozšířena možnost definice splatnosti u billing plánů

Rozšířili jsme možnosti definice splatnosti u billing plánů.

Číst dál...

Nové proměnné pro jméno a příjmení zákazníka v SMS o upomínce

V šabloně s názvem USER_REMINDER (SMS o upomínce) můžete použít nové proměnné pro jméno a příjmení zákazníka: CT_FIRST_NAME, CT_LAST_NAME.

Číst dál...

Optimalizace systému

Průběžně provádíme optimalizaci Mango.

Číst dál...

Opravy v IS Mango

Průběžně provádíme opravy chyb v IS Mango, které se nám při vývoji do systému vloudí. Seznam aktuálních oprav je v detailu.

Číst dál...
Máte nějaké připomínky, nápady nebo jiné komentáře?
Vyplňte prosím poznámku
Potvrďte prosím, že nejste robot

Verze 4.3.11 22.11.2018

Nastavení automatizací odesílaného reportu

Nastavení automatizací umožňuje si zvolit, zda má být odesílaný report o výsledku i v případě, kdy automatizace neprovedla žádnou akci. Například nebyly žádné doklady k vygenerování.

Číst dál...

Zobrazení průběhu akce spuštěné na pozadí

Mango umožňuje v případě akce spuštěné na pozadí zobrazovat její průběh. Postupně tyto informace doplňujeme do uživatelského prostředí.

Číst dál...

Nastavení stavu akčních tlačítek dle vybraného záznamu v tabulce

Mango umožňuje nastavit stavy akčních tlačítek dle vybraného záznamu v dané tabulce. Postupně u některých akcí tuto možnost využíváme.

Číst dál...

Editace údajů zákazníka přímo v modulu Karta zákazníka

Editaci údajů zákazníka můžete provádět přímo v modulu Karta zákazníka.

Číst dál...

Rozšíření možností slev

Rozšířili jsme možnost slev. V modulu Slevy a akce si můžete nastavit více kombinací podmínek slev.

Číst dál...

Rozšíření položky pro název síťového rozhraní na 80 znaků

Položku pro název síťového rozhraní jsme rozšířili na 80 znaků. Zároveń jsme zvětšili šířku seznamu Rozhraní zařízení.

Číst dál...

Optimalizace systému

Průběžně provádíme optimalizaci Mango.

Číst dál...

Opravy v IS Mango

Průběžně provádíme opravy chyb v IS Mango, které se nám při vývoji do systému vloudí. Seznam aktuálních oprav je v detailu.

Číst dál...
Máte nějaké připomínky, nápady nebo jiné komentáře?
Vyplňte prosím poznámku
Potvrďte prosím, že nejste robot

Verze 4.3.10 24.10.2018

Rozšířili jsme provisioning zařízení o modem COMPAL CH7486E

Rozšířili jsme provisioning zařízení v DOCSIS sítích o modem COMPAL CH7486E.

Číst dál...

Názvy rozhraní u jednotlivých uzlů v cestě sítí

V modulu Síť a zařízení v cestě sítí zobrazujeme u jednotlivých uzlů názvy rozhraní, pomocí kterých jsou zařízení napojena.

Číst dál...

Generování věkové struktury pohledávek

Věková struktura pohledávek se na pozadí generuje pouze za uzavřené období.

Číst dál...

Kontrola uhrazení předpisu při aktivaci slevy

Přidali jsme kontrolu uhrazení předpisu při aktivaci slevy.

Číst dál...

Optimalizace systému

Průběžně provádíme optimalizaci Mango.

Číst dál...

Opravy v IS Mango

Průběžně provádíme opravy chyb v IS Mango, které se nám při vývoji do systému vloudí. Seznam aktuálních oprav je v detailu.

Číst dál...
Máte nějaké připomínky, nápady nebo jiné komentáře?
Vyplňte prosím poznámku
Potvrďte prosím, že nejste robot

verze 4.3.1 24.1.2018

Vyšší bezpečnost přístupu do Mango

Heslo do produktů Mango může mít až 255 znaků.

Číst dál...

Měřící kódy v zákaznické zóně

V zákaznických stránkách je možné použít systém pro správu měřících kódů, tzv. GTM kód.

Číst dál...

Snadné přehrávání hovorů z Call centra

Přehrávání hovorů z Call centra se spouští v Mango přímo pomocí integrovaného přehrávače.

Číst dál...

Důvod ukončení služby zákazníka

Do historie zákazníka, kromě poznámky k ukončení služby, zapisujeme i důvod ukončení služby zákazníka.

Číst dál...

Optimalizace systému

Proběhla optimalizace modulů Platby, Sklady a exportu tabulek.

Číst dál...

Opravy v IS Mango

Průběžně provádíme opravy v IS Mango. Seznam aktuálních oprav je v detailu.

Číst dál...
Máte nějaké připomínky, nápady nebo jiné komentáře?
Vyplňte prosím poznámku
Potvrďte prosím, že nejste robot