Verze systému Mango

Optimalizace systému

24.1.2018 verze 4.3.1

Proběhla optimalizace modulů Platby, Sklady a exportu tabulek.


Moduly Platby a Sklady

Průběžně provádíme optimalizaci celého systému Mango především za účelem zrychlení. Tentokrát jsme se věnovali modulu Platby a modulu Sklady (přesun/naskladnění/vyskladnění).

Číslo úkolu: #12988

Export tabulky do CSV

Obecně každá tabulka v uživatelském rozhraní umožňuje export zobrazených dat do souboru ve formátu pdf nebo csv. V případě exportu dat v modulu Interní daňové doklady trval při velkém počtu záznamů několik desítek minut. Podařilo se nám čas potřebný pro export zkrátit až na jednotky minut. Tato optimalizace má vliv samozřejmě i na ostatní exporty z tabulek především v případě většího počtu záznamů.

ilustracni foto

Číslo úkolu: #15108

ilustracni foto