Verze systému Mango

Správa chatskriptů pro provisioning sítě

22.3.2018 verze 4.3.3
Přidali jsme nový modul Chatskripty, ve kterém je možné provádět kompletní správu chatskriptů pro provisioning sítě. Přidali jsme tak možnost správy chatskriptu uživatelem. Zároveń jsme rozšířili vlastní funkcionalitu chatskriptů o SNMP komunikaci a práci s indexovanými parametry zařízení a tabulkovými parametry zařízení.

Chatskript je proprietární skriptovací jazyk vycházející z Javascriptu. Skripty umožňují pomocí objektového přístupu získat informace o zařízeních a jejich parametrech z databáze Mango a pomocí protokolu ssh, telnet, snmp nebo jako výstup do souboru pak využít pro provisioning zařízení. Součástí skriptovacího jazyka je i mnoho obecných metod pro práci s proměnnými, práce s poli, cykly, apod. Číslo úkolu: #15157