Verze systému Mango

Rozšíření definice tříd zařízení

22.3.2018 verze 4.3.3

V definici třídy zařízení je možné určit maximální počet připojených zařízení.


Tyto definice spravujeme interně přímo v databázi. Pomocí těchto definic přesně určujeme jak bude dané zařízení reprezentováno v Mango. Nově je součástí definice třídy zařízení i možnost nastavit maximální počet podřízených zařízení. Aktuálně toto omezení využíváme například v definici OLT zařízení technologie GPON. Na jednom interface OLT tak Mango nedovolí zapojit více jak 127 zařízení ONT.

Číslo úkolu: #15157