Verze systému Mango

Rozlišení zablokování zákazníka uživatelem nebo automatem

25.5.2018 Verze 4.3.5

Mango nyní rozlišuje zablokování zákazníka uživatelem nebo automatem jako součást vymáhacího procesu.


Mango disponuje komplexním systémem pro vymáhání dluhů. Nově, pokud službu přeruší/zablokuje uživatel systému, tak Mango do přerušení/zablokování nezasahuje (řídí si sám uživatel). Pokud byla služba přerušena/zablokována/odblokována systémem, tak do tohoto stavu naopak může uživatel manuálně zasáhnout a službu zablokovat/odblokovat nebo zrušit přerušení. Je to možné využít k rychlejšímu zprovoznění služeb po připsání plateb (místo čekání na automatickou kontrolu stavu plateb) nebo naopak při chtěném zablokování zákazníka uživatelem neprovede odblokování automat. Chování neplatí pro předplatné uniCredit. U něho se odblokování provádí okamžitě po uhrazení služby.

Číslo úkolu: #392836