Verze systému Mango

Souběh služeb jednoho zákazníka u více provozovatelů

21.6.2018 Verze 4.3.6

Mango umožňuje souběh produktů/služeb jednoho zákazníka u více provozovatelů.


Doposud bylo možné mít v jednom okamžiku produkty nebo služby v rámci jednoho zákazníka pouze u jednoho provozovatele.

Nyní je možný souběh více služeb u různých provozovatelů.

Toto je potom zohledněno napříč celým systémem při práci s objednávkami, nabídkami a poptávkami, v přehledech, statistikách účetních výstupech, apod.

Pouze úhrady služeb předplatným uniCredit není možné u jednoho zákazníka kombinovat mezi více provozovateli. Není také možný přechod služeb mezi různými provozovateli. Takovéto služby musí být u jednoho provozovatele ukončeny a druhého aktivovány.

Číslo úkolu: #392471