Verze systému Mango

Účetní souvztažnosti

21.6.2018 Verze 4.3.6

Účetní souvztažnosti jsou důležité pro správné zaúčtování do účetnictví.


Jedním z důležitých výstupů z Mango pro správné zaúčtování do účetnictví jsou tzv. účetní souvztažnosti. Jedná se o přehled podle jednotlivých analytických a syntetických účtů. U plateb, které jsou označeny jako ostatní, je možné evidovat souvztažné účty, které se samozřejmě projeví i v celkovém výstupu účetních souvztažností.

V Mangu je potřeba si nadefinovat číselník účtů (nebo použít existující globální). Při označení plateb jako ostatní si potom můžete u jednotlivých plateb přiřadit odpovídající souvztažný účet.

Číslo úkolu: #392839