Verze systému Mango

Nová proměnná pro šablony faktury - adresa jednotky

23.8.2018 Verze 4.3.8

V jednotlivých položkách faktury (blok DETAIL, proměnná SERVICE_UNIT_ADDRESS) lze uvádět adresu z jednotky, na které je služba poskytována.


Číslo úkolu: #397296

397296