Verze systému Mango

Nové proměnné pro jméno a příjmení zákazníka v SMS o upomínce

18.12.2018 Verze 4.3.12

V šabloně s názvem USER_REMINDER (SMS o upomínce) můžete použít nové proměnné pro jméno a příjmení zákazníka: CT_FIRST_NAME, CT_LAST_NAME.


Všechny výstupy pro zákazníky jsou generované v Mango na základě šablony. Kompletní správu šablon si můžete provádět v modulu Šablony. K dispozici máte WYSIVYG editor nebo můžete šablony editovat přímo pomocí html tagů.

ilustracni foto

Číslo úkolu: #417717