Verze systému Mango

Do šablony typu "Text emailu (uživatelský)" přidány proměnné pro parametry zákazníka

22.01.2019 Verze 4.3.13

Do šablony typu "Text emailu (uživatelský)" jsme přidali proměnné pro parametry zákazníka.


Parametry zákazníka včetně jejich názvů si můžete v modulu Parametry zákazníků a provozoven můžete vytvořit libovolné množství. Hodnoty těchto parametrů pak můžete prostřednictvím nové proměnné vypublikovat do šablony emailu. Proměnnou použijte ve tvaru CT_PARAM.název_parametru. Příklad: Pro parametr SIPO_LIMIT použijte proměnnou CT_PARAM.SIPO_LIMIT. Šablony emailů si můžete upravovat sami ve WYSIWYG editoru. Více informací najdete v dokumentaci.

Číslo úkolu: #420001