Verze systému Mango

Možnost individuálního vygenerování výzvy k úhradě na vybrané služby zákazníka

18.09.2019 Verze 4.3.21

Mango nabízí možnost vygenerovat individuálně výzvu k úhradě na služby zákazníka, které si sami vyberete.


Stávající možnosti automatického generování výzev k úhradě na základě billing plánu a nastavení zákazníka jsme tak rozšířili o možnost individuálního sestavení výzvy k úhradě. Na Kartě zákazníka, záložce Saldo, tabulce Předpis plateb a úhrady si vyberete libovolné interní daňové doklady (předpisy) a pomocí akce "Vygenerovat výzvu k úhradě na vybrané předpisy" si vytvoříte jednu výzvu k úhradě na vybrané předpisy, bez ohledu na jejich DUZP. Datum vystavení dokladu a splatnost si zadáte před jejím vygenerování.

Číslo úkolu: #430312