Verze systému Mango

Vytvoření nového procesu s přiřazenou bytovou jednotkou pomocí automatizace

22.09.2020 Verze 4.3.33

Automatizace pro akci "Nový proces" již umí vytvořit nový proces s přiřazenou bytovou jednotkou.


Automatizace nebo také interně workflow je mohutný nástroj, pomocí kterého lze uživatelsky navzájem provázat nějakou událost s akcí, která se má následně provést. Lze tak automatizovat některé akce, které by jinak musel uživatel pracně zadávat. Správným nastavením automatizace lze snížit i chybovost uživatele.

Akcí může být např. ukončení analogové TV služby. Následně se automaticky může vytvořit proces pro technika s úkolem na provedení zásahu v rozvaděči. Nebo např. v zadaný čas se pouští kontrola končících smluvních závazků a na všechny, které končí do jednoho měsíce Mango vytváří připomínku na daného uživatele i s vazbou na zákazníka. Více informací najdete v dokumentaci.

Číslo úkolu: #559688