Verze systému Mango

Vygenerování odkazu pro nastavení hesla do zákaznické zóny

21.10.2020 Verze 4.3.34

Automatizace již umí vygenerovat odkaz pro nastavení hesla do zákaznické zóny a následné zaslání emailem.


Automatizace nebo také interně workflow je robustný nástroj, pomocí kterého lze uživatelsky navzájem provázat nějakou událost s akcí, která se má následně provést. Lze tak automatizovat některé akce, které by jinak musel uživatel provádět ručně. Správným nastavením automatizace lze snížit i chybovost uživatele. Více info v dokumentaci.

Novou akcí je vygenerování odkazu pro nastavení hesla do zákaznické zóny a následné zaslání emailem. Typické použití je v rámci procesního systému při řešení nového zákazníka. Jedná se o automatizaci akce, která již je v modulu Zákazníci.

ilustracni foto

Číslo úkolu: #563006