Pro zákazníky

Zajímavosti

Business intelligence pro začátečníky

Napsal(a)  Zveřejněno v Zajímavosti

Cloud, big data, strojové učení, Průmysl 4.0, virtualizace… To a ještě více slýcháme denně. Jde o tzv. ,,buzzywordy“ dnešní doby.

Pro mnohé, kteří se danou oblastí detailně nezabývají, je takovým slovem, respektive spojením, i business intelligence (BI), aktuální a velice rozsáhlé téma, na něž se podíváme trochu detailněji.

ilustracni foto

Že souvisí BI se zpracováním strukturovaných dat z relačních databází, by si dal dohromady každý. Většina z nás má také v povědomí, že se využívá ke zpracování a prezentaci těchto dat nějaký software, za kterým stojí firmy, jako je IBM, Microsoft, Kofax nebo SAP. Ale jak jednoduše definovat samotnou BI?

Historie Business intelligence

Spojení business intelligence poprvé použil již v roce 1958 Hans Peter Luhn, vývojář v IBM, počítačový vědec, který se zabýval využitím strojů k získávání či šíření informací a jejich použití coby zařízení na tvorbu indexů a abstraktů. Luhn výstižně definoval BI jako ,,schopnost pochopit vzájemné vztahy z prezentovaných faktů takovým způsobem, který umožní dovést akci k požadovanému cíli.“ Tehdy šlo samozřejmě o teoretický koncept, jenž získal reálné obrysy až o několik dekád později.

Během 70. let se začaly objevovat nové způsoby řešení řídících a analytických úkolů v podnikovém řízení. Tyto způsoby začaly více zohledňovat v systémech pro podporu rozhodování (decision support systems) i data zpracovaná online. V 80. letech pak přišly první komerční systémy, které analyticky pracovaly s různorodými daty. Řeč je o tzv. EIS (executive information systems), tedy o systémech, jež měly za úkol pomoci při strategickém rozhodování.

Největší rozmach nastal s technologickým i společenským vývojem v 90. letech. Také spojení BI se dočkalo aktualizace. Ujal se jí Howard Dresner z Gartneru, který BI definoval jako ,,množinu konceptů a metod, které pomáhají zkvalitnit firemní rozhodnutí.“ S obrovským nárůstem dat, jenž pokračuje prakticky dodnes, vzrostla potřeba nejen po spolehlivém způsobu jejích ukládání, ale také nutnost jejich efektivního zpracování a vytěžení.

Dělení Business intelligence

Dnes BI nelze přímo definovat, neboť se z ní stala samostatná oblast a každý, kdo s ní má co dočinění, ji pojímá po svém. Zahrnout sem můžeme vše, co pomáhá řídit aktivity ve firmách pomocí zpracování a vyhodnocení různorodých dat, jde tedy nejen o technologie, ale také například o know-how. Cílem zmíněných softwarových nástrojů a BI aplikací je pak pomocí vyhodnocení a ucelené prezentace těchto dat poskytnout manažerům a vedoucím pracovníkům takové podklady, jež jim pomohou při řízení firmy a strategickém rozhodování.

ilustracni foto

Business intelligence pro každého

Každá větší společnost má dnes k dispozici obrovské množství dat, která souvisejí s její činností. Tato data je zapotřebí interpretovat a klasifikovat. Také je samozřejmě zapotřebí, aby byl k dispozici člověk (obvykle jde o více lidí), kteří jsou schopni výstupy pochopit. BI nástroje mohou usnadnit rozhodování na operativní úrovni, v ekonomických otázkách, ale, jak už bylo zmíněno, i v případě strategického rozhodování.

Znalost je základ

Ani nejlepší BI nástroj na světě se neobejde bez někoho, kdo se v jeho výstupech vyzná. Samotný software zpracovává data z několika zdrojů, kromě různých systémů, které se firemně využívají, může jít také o knihy, časopisy, dokumenty, zdravotní záznamy, obrázky, e-maily či videa. Během zpracování dochází k očištění dat a jejich převedení do použitelné formy. Odtud jsou dále analyzována a zpracovávána. Pro BI je stěžejní technologie OLAP, která slouží k ukládání dat v databázi. OLAP umožňuje uspořádat velké objemy dat tak, aby byla data přístupná a srozumitelná.

Nejen pro manažery

S rozvojem BI nástrojů vzrostla možnost, jak takto zpracovaná data přiblížit běžným zaměstnancům, zefektivnit jejich činnost a dát jim možnost vidět další souvislosti, které jinak nemusejí být na první pohled patrné. Dnešní BI nástroje jsou natolik uživatelsky přívětivé, že jejich obsluhu zvládnou i běžní uživatelé. Mohou tak sledovat a vytvářet své vlastní reporty a analýzy. Tato činnost jim významně ušetří čas a nutnost vytvářet složité excelové tabulky se stane minulostí. Díky automatizaci v reportování také výrazně klesá riziko chyb způsobené lidským faktorem. Uživatel má ve většině používaných BI nástrojích k dispozici ucelený přehled reportů, s nimiž je po uložení možné dále pracovat.

ilustracni foto

Nástroje Business intelligence

V případe BI aplikací jde obecně o aplikační software, který shromažďuje a zpracovává velké objemy nestrukturovaných dat z různých zdrojů, nejčastěji z různých provozních systémů (ERP, CRM, HRM), jak již bylo řečeno. Nástroje BI se svojí přístupností, pořizovací cenou, funkcemi a možnostem přiblížily mnohem širšímu spektru uživatelů a nabízí netušené možnosti, jak zefektivnit jejich práci. Tyto nástroje také pomáhají oddělovat data pro účely analýzy, takže lze vytvářet sestavy, řídící panely a vizualizace dat.

BI nástroje se často kombinují s aplikacemi pro analýzu dat, včetně analýz a dotazování ad hoc, generování sestav organizace, technologie OLAP, mobilní BI, BI v reálném čase, provozní BI, BI v cloudu, BI v modelu SaaS, open-source BI, BI pro spolupráci a informací o umístění. Díky tomu lze oživit data společnosti v podobě snadno pochopitelných vizuálů.

Mezi základní funkce většiny BI nástrojů patří:

  • analýza dat
  • vizualizace dat
  • zpracování dat z různých zdrojů
  • prediktivní analýza
  • datové pumpy (ETL)
  • OLAP (online analytical processing)
Nechte starosti s IT ve vaší organizaci na nás! Připravili jsme pro Vás tématické semináře, těšit se tak můžete na pravidelný přísun informací, novinek, zkušeností a nápadů z oblasti IT. Ušetřete čas i peníze díky efektivnímu IT!

Zdroj: Reseller Magazine, BI-Survey

Sjednejte si schůzku Jak se k nám dostat?

Označeno v :
346 Naposledy změněno středa, 08 srpen 2018
Kontaktujte našeho obchodníka
Martin Šauer
Martin Šauer
Poradenství a obchod
 sauer@ogsoft.cz   +420 736 531 800
Přihlašte se k odběru novinek pro firmy