Pro ISP

Mango DR

Data retention pro ISP

Data retention - sbírejte data efektivně!

Napsal(a)  Zveřejněno v Mango DR

Potřebujete řešit zákonnou povinnost "Data retention"? Pomůžeme Vám!

Víte, že: ze zákona máte povinnost uchovávat, předávat a opět likvidovat provozní a lokalizační údaje při poskytování služeb přístupu k internetu z pevného připojení bez i s překladem adres IP v sítích elektronických komunikací s přepojováním paketů.

Se splněním této povinnosti vám pomůže naše řešení Mango DR se službou Netflow Collector.

  vaše povinnost spočívá zejména ve sbírání, uchovávání, poskytování a mazání údajů u služeb poskytování přístupu na Internet:

  Pro přístup k Internetu z pevného připojení je to:

 • typ připojení
 • telefonní číslo nebo označení uživatele
 • identifikátor uživatelského účtu
 • adresa MAC zařízení uživatele služby
 • datum a čas zahájení a ukončení připojení k internetu
 • označení přístupového bodu u bezdrátového připojení k internetu
 • adresa IP a číslo portu, ze kterých bylo připojení uskutečněno
 • Pro připojení s překladem adres IP pak ještě:

 • privátní adresa IP
 • veřejná adresa IP a číslo portu, nebo přidělený rozsah portů
 • datum a čas zahájení překladu adres
 • datum a čas ukončení překladu adres

  Výše nákladů na uchovávání provozních a lokalizačních údajů se dle platné vyhlášky 462/2013 Sb určuje jako součet účetních odpisů zařízení sloužícího pro jejich uchovávání a nákladů vynaložených na zabezpečení tohoto zařízení a náleží povinnému subjektu za dobu, kdy zařízení pro uchovávání provozních a lokalizačních údajů je schopno poskytovat provozní a lokalizační údaje v souladu se právním předpisem 273/2012 Sb a dále se do výše nákladů zahrnují pouze ty náklady, o kterých subjekt, jemuž náleží jejich úhrada, účtoval a které byly vynaloženy efektivně. Náklady se fakturují měsíčně.

  Z toho vyplývá, že provozovatel řešení Mango DR může žádat o:

 • měsíční proplácení zúčtovaných odpisů za pořízení zařízení Mango Router Manager
 • měsíční proplácení služby Mango Netflow Collector coby služby zabezpečení rozhraní na uchovávání a poskytování provozních a lokalizačních údajů.

 • Služba Mango Netflow Collector je provozovatelem Mango ISP účtovaná buď separátně, nebo jako součást celkového poplatky služby Mango ISP Cloud. V případě, že provozovatel Mango DR bude žádat o proplácení nákladů a není mu účtována separátní částka za Mango Netflow Collector, má možnost tuto úpravu smlouvy sjednat s provozovatelem služby Mango ISP Cloud.

Povinnost definuje:
zákon č. 127/2005 Sb. a jeho úprava zákonem č. 273/2012 Sb. spolu s vyhláškou č. 357/2012 Sb.

tento zákon zároveň stanoví právo na refundaci nákladů vynaložených na jeho naplnění a toto upřesňuje vyhláškou č. 462/2013 Sb.

Zajímá vás jak Mango DR funguje?

Mango DR zajišťuje služba Mango Netflow Collector, která přijímá a zpracovává NetFlow data od sondy v síti partnera. Jako NetFlow sondu lze použít zařízení Mango Router Manager nebo jakékoliv sítové zařízení s touto funkcionalitou (router, switch apod.).

Mango Netflow Collector - jsou technické prostředky poskytované formou služby, které vám zajistí příjem dat z NetFlow sondy a poskytování rozhraní pro vyhledávání v uložených datech. Mango Netflow Collector také zajišťuje to, že jsou data starší 6 mesíců nenávratně mazána. V uživatelském rozhraní systému Mango ISP pak máte díky Mango Netflow Collectoru k dispozici funkce pro vyhledání dat získaných výše uvedeným způsobem a export těchto dat ve formátu definovaném ve vyhlášce č. 357/2012 Sb..

Mango Router Manager - je zařízení, které plní v síti (mimo jiné) úlohu NetFlow sondy pro data retention. Datový tok mezi uživateli služby připojení k Internetu a samotným Internetem prochází přes toto zařízení. Mango Router Manager dále zajišťuje předávání všech předmětných provozních a lokalizačních údajů do služby Mango Netflow Collector.

25,17,0,50,1
600,600,60,1,5000,1000,25,2000
90,150,0,70,12,30,50,1,70,12,1,50,1,0,1,5000
Schéma zapojení Mango Router Manageru v síti poskytovatele připojení k internetu
Schema1
provedení dotazu na vyhledávání v Mango DR
Schema2
Schéma principu celého řešení
Schema3

Zajímá vás Mango DR a rádi byste se dozvěděli více?
Kontaktujte nás, rádi vám poradíme a pomůžeme s vaší žádostí o refundaci nákladů.


Více o Mango DR, refundaci nákladů, zákonné povinnosti a mnohé další najdete také v naší dokumentaci.

Označeno v :
1707 Naposledy změněno neděle, 10 prosinec 2017
Kontaktujte našeho obchodníka
Lenka Ševčíková
Lenka Ševčíková
Poradenství a obchod
 sevcikova@ogsoft.cz   +420 777 125 314
Přihlašte se k odběru novinek pro ISP