Pro zákazníky

Zajímavosti

Co zvyšuje produktivitu týmu

Napsal(a)  Zveřejněno v Zajímavosti

Nejlepší společnosti si mohou dovolit týmy složené ze samých odborníků.

I kdyby společnost zaměstnávala pouze špičkové talenty, pokud by neuměly spolupracovat mezi sebou, nevedlo by to k úspěchu.

Tato myšlenka před nedávnem vedla Google k tomu, že se pokusil zjistit, co dělá tým úspěšným. Projekt byl pojmenován Aristotelés jako hold slavnému filosofovi, který řekl, že ,,Celek je víc než souhrn jeho částí.“

Aby dokázal Google definovat ,,efektivitu“, rozhodl se soustředit na kritéria, která měří jak kvalitativní, tak kvantitativní data. Analyzoval desítky týmů a zpovídal stovky vedoucích, team lídrů i jednotlivých členů týmu.

Výzkumníci poté posuzovali efektivitu týmu čtyřmi různými způsoby:

  1. Hodnocení týmu vedením společnosti
  2. Hodnocení týmu jeho lídrem
  3. Hodnocení týmu jeho členem
  4. Prodeje ve srovnání se čtvrtletní kvótou

Google zveřejnil některé své záměry spolu s prohlášením, že nezáleží na tom, kdo v týmu je, ale zda tým dovede spolupracovat. Jaké jsou tedy na základě výzkumu klíčové faktory pro efektivitu týmu?

ilustracni foto

Psychická pohoda

Jednoduše řečeno – psychická pohoda souvisí s vnímáním jednotlivce ve vztahu k riskování a také s tím, jak reagují jeho kolegové, když zariskuje. Google to popisuje následovně: ,,V týmu s vysokou psychickou pohodou se cítí jeho členové příjemně, i když musí zariskovat. Mají zdravé sebevědomí, protože je nikdo z týmu nebude ztrapňovat nebo trestat za to, když připustí chybu, pokud se na něco zeptají nebo přednesou nové nápady.“

Jinými slovy: týmy vzkvétají díky důvěře. To se může zdát jako jednoduchý koncept, ale vybudovat důvěru mezi členy týmu není jednoduchý úkol. Například malý tým pěti lidí v sobě koncentruje různá hlediska, úhly pohledů, pracovní styly a nápady na to, jak je možné vykonat konkrétní práci.

Důvěra

Jak pěstovat důvěru ve vašem týmu? Naslouchejte. Musíte respektovat, jak ostatní přemýšlejí a co cítí. Proto je důležité nejdříve poslouchat. Když často a obratně nasloucháte lidem, máte kontakt s realitou. Poznáte svět druhých a oni vycítí, že si vážíte jejich zkušeností. Aktivní naslouchání zahrnuje pokládání otázek a soustředěnou snahu o porozumění – samozřejmě u toho musíte odolat nutkavé touze druhého soudit a dělat urychlené závěry. Soustředěné naslouchání vám pomůže identifikovat silné stránky každého člena týmu, jeho slabé stránky i styl komunikace. Navíc v lidech zanecháte pocit, že to, co je důležité pro ně, je důležité i pro vás.

ilustracni foto

Projevte empatii

Dále byste měli ukázat svou kognitivní empatii a snažit se porozumět kolegům i jejich úhlu pohledu. To souvisí také s projevením emocionální empatie. Když například váš kolega s něčím bojuje a neví si rady, možná vás napadne, že je to vlastně maličkost. Také jste se s tím dříve vyrovnali. Když ale tato situace nastane, vzpomeňte si, jak jste se v ní cítili. Že vám nebylo do zpěvu, byli jste pod tlakem a cítili se vystresovaní. To vám možná napoví, jak kolegovi pomoci.

Buďte sví

Autenticita časem vyústí v důvěru. Táhne nás to k lidem, kteří jsou sví. Vědí, že nejsou dokonalí, ale jsou ochotni ukázat i své nedokonalosti, protože vědí, že nikdo není dokonalý. Být autentický neznamená, že o sobě musíte sdílet všechny informace s každým a na potkání. Stačí, když budete říkat, co si myslíte, budete mínit vážně to, co říkáte a budete se držet svých zásad nehledě na okolnosti.

Jděte příkladem

Slova mohou budit důvěru jen v případě, že za ně mluví i vaše činy. Proto je důležité, abyste praktikovali to, o čem sami mluvíte. Můžete sáhodlouze hovořit o tom, jak je důležitý respekt a integrita, ale když s klením vykážete člena týmu z porady, rázem vaše slova pozbydou veškeré důvěryhodnosti.

ilustracni foto

Buďte nápomocní

Jedním z nejrychlejších způsobů, jak si získat něčí důvěru, je pomoci mu. Vzpomeňte si na svého oblíbeného šéfa. Jakou vystudoval školu, s jakým titulem, čeho dosud dosáhl. Nic z toho není pro vás důležité, ani relevantní pro váš vztah. Ale co když byl tento šéf ochoten vám naslouchat a věnovat vám svůj čas, i přes svůj nabitý program?

Nesouhlaste – podporujte

Americký podnikatel a výkonný ředitel portálu Amazon.com Jeff Bezos říká: ,,Nesouhlaste – podporujte nespočívá v tom, že si budete zarytě myslet, že je váš tým mimo mísu. A že se mýlí. To by vám znemožnilo jej skutečně podporovat. Naopak se upřímně snažte být mu oporou, i když stoprocentně nesouhlasíte s tím, jak postupuje.“

Této frázi by samozřejmě měla předcházet debata, kde týmu představíte své vize podložené argumenty. Tým by měl poté zvážit a zhodnotit vaše obavy. Když se rozhodnete i přes svůj nesouhlas důvěřovat svému týmu, pak je napůl vyhráno. Nikdo nebude projekt sabotovat – ani přímo, ani nepřímo. Tím, že budete svému týmu důvěřovat, mu dáváte prostor k experimentování a k potenciálnímu růstu. A vaši lidé získají potřebnou sebedůvěru.

Buďte pokorní

Být pokorný neznamená, že se nikdy nepostavíte za své vlastní názory nebo zásady. Je ale třeba přiznat, že nevíte všechno – a že jste ochotni se učit od ostatních. Také to souvisí se skutečností, že umíte říci ,,Omlouvám se“ ve správný čas. I když to občas může být těžké.

Buďte transparentní

Není nic horšího než pocit, že vašeho šéfa nezajímá, jestli jste vůbec součástí týmu. Nebo dokonce, že před vámi evidentně něco skrývá. Ujistěte se, že vaše vize, záměry a metody jsou srozumitelné každému členovi vašeho týmu. A že všichni mají přístup k informacím, které potřebují k podávání nejlepších výkonů.

ilustracni foto

Chvalte upřímně a jednoznačně

Když někoho pochválíte, uspokojíte tím jeho základní lidskou potřebu. Jakmile si vaši kolegové všimnou, že oceňujete jejich úsilí, budou přirozeně motivováni k tomu, aby pracovali s větším nasazením. Čím specifičtější budete, tím lépe. Řekněte jim, čeho si vážíte a proč.

A nezapomeňte, že pochvalu si zaslouží každý. Když se naučíte identifikovat, ocenit a vyzdvihnout pozitivní vlastnosti svých kolegů, podaří se vám dostat z vašeho týmu to nejlepší.

Vyšší produktivitu vám přinese také vhodný nástroj pro řízení společnosti. Připravili jsme pro vás tématické semináře. Těšte se na pravidelný přísun informací, zkušeností a nápadů, jak můžete zlepšit žízení vaší společnost. Ušetřete čas i peníze díky vyšší produktivitě vašeho týmu!

Zdroj: Reseller Magazine číslo 3, ročník 16 – autor článku INC

Sjednejte si schůzku Jak se k nám dostat?

Označeno v :
432 Naposledy změněno středa, 20 červen 2018
Kontaktujte našeho obchodníka
Martin Šauer
Martin Šauer
Poradenství a obchod
 sauer@ogsoft.cz   +420 736 531 800
Přihlašte se k odběru novinek pro firmy