Verze systému Mango

Nový způsob přegenerování pohledávek

23.11.2021 Verze 4.3.47

Nový způsob přegenerování pohledávek.


Pro vymáhání pohledávek má Mango komplexní variabilně konfigurovatelný systém - vymáhací proces. Jedná se o nástroj, který vám poskytne hromadné vymáhání pohledávek s možností automatizace jednotlivých úrovní vymáhání. Když rovnáte pohledávky zákazníka, tak musíte pokaždé přejít do modulu Pohledávky a přegenerovat stav pohledávek pro všechny zákazníky. Nově můžete přegenerování pohledávek provést pouze pro konkrétního zákazníka přímo z karty zákazníka, ve formuláři Detaily akcí "Generování pohledávek" (právo USER_DETAIL.USR_FORM.ACTION.UDDG). Toto právo jsme nastavili všem uživatelům, kteří mají právo na akci "Generování pohledávek" v modulu Pohledávky, čili mohli již nyní generovat pohledávky.

ilustracni foto

Číslo úkolu: #730688