Plánování podnikových zdrojů

ERP systémy mohou podpořit samotnou výrobu mnoha způsoby. Zkusme se však na výrobní (a v podstatě i nevýrobní) firmu podívat z hlediska organizační struktury.

Co znamená zkratka ERP? ERP, anglicky Enterprise Resource Planning, česky Plánování podnikových zdrojů nebo někdy též podnikový informační systém, je označení systému, jímž podnik (nebo jiná organizace) za pomoci IT řídí a integruje všechny nebo většinu oblastí své činnosti, jako jsou plánování, zásoby, nákup, prodej, marketing, finance, personalistika, atd.

Organizační struktura

Organizační struktura společnosti obecné firmy může vypadat například tak, že pod generálním ředitelem je úroveň odborných ředitelů (obchodní, technický, výrobní, ekonomický, šéf pro řízení jakosti, atp.) a pod nimi odborné útvary.

Výrobní ERP systém musí řešit komplexní zvládnutí všech výrobních procesů. Například u zakázkové výroby (průběh poptávkově-nabídkového procesu) to znamená, že tento proces je charakteristický především právě pro zakázkovovou výrobu, ale uplatní se i pro sériovou výrobu, konkrétně v procesu zavedení nového výrobku do výroby.

K obchodnímu řediteli dorazí poptávka. Ten jí se svým vyjádřením předává do prodejního oddělení, které poptávku komunikuje s technickým ředitelem a následně s oddělením technologie a konstrukce. To se vyjadřuje k realizovatelnosti, specifikuje požadavky na materiál a odesílá poptávku do nákupního oddělení, které se vyjadřuje k materiální zajištěnosti od dodavatelů. Odtud poptávka putuje do výroby, která posuzuje kapacitní zajištěnost pro požadovaný termín dodání. Nákladovou kalkulaci pak dopracovává ekonomický útvar (neřešme nyní vyjádření útvaru řízení jakosti) a jsou-li všechny podklady v pořádku, obchodní ředitel může zpracovanou nabídku poslat zákazníkovi.

Řízení firemních procesů

Proces zpracování nabídky ve výrobní firmě, se zakázkovým typem výroby, prakticky zasahuje do všech částí organizační struktury. První úlohou ERP systému pro výrobní firmu je proto jeho schopnost realizovat všechny procesy, které v konkrétní výrobní firmě běží. Hned následující úlohou ERP systému je tyto procesy řídit. Obvykle se tak děje prostřednictvím nástroje workflow (řízení toku prací, příklad - Servis výrobku viz. schéma). Díky tomuto nástroji lze předdefinovat „cestu“ zpracování podkladů pro nabídku a kdo a jakým způsobem se bude na vzniku těchto podkladů podílet.

ERP systém pro výrobní firmy musí umět proces definovat a řídit, ale také monitorovat jeho skutečnou délku (to nejen procesu v celé jeho délce, ale i délku zpracování podkladů v každém jeho úseku nebo oddělení firmy.

Znáte Mango Control?

Mango vám umožní jednoduše ale sofistikovaně řídit procesy (BPM) bez ohledu na jejich složitost. Dále Vám dá možnosti řízení a plánování zdrojů (ERP), ať se jedná o personální nebo technické prostředky. Podívejte se na obrázek.

Výkonnost = peníze

ERP systém musí být schopný definovat velké množství procesů, které jsou denně realizovány a tyto procesy musí aktivně řídit, monitorovat a měřit jejich výkonnost.

Každý ví, co má dělat

Organizační struktura výrobní společnosti je pro její fungování nezbytná a zrcadlí její vnitřní uspořádání, vztahy mezi odděleními, útvary atp. Průběh jakéhokoliv procesu v rámci výrobní firmy je v drtivé většině případů realizován napříč organizační strukturou firmy. Hlavním prvkem každého procesu je informace a hlavní nástroj (prostředí), ve kterém jsou tyto toky informací realizovány, je ERP systém.

Jaká je tedy vazba procesu na organizační strukturu firmy? Informace musí být především na správném místě, musí být pravdivá a musí tam být včas. V našem případě např. požadavek na nákup materiálu u nákupce, výdejka materiálu ve skladu, technologický postup u výrobního dělníka, expediční příkaz v expedici atd. Ovšem kde konkrétně toto správné místo v rámci organizační struktury je, není z pohledu ERP systému významné. Úkolem ERP systému je dopravit informaci k nákupci, který musí materiál zajistit a ERP systému je lhostejné kde se toto místo nachází a pod jaké oddělení spadá.

Shrnout to lze tak, že po správném nasazení ERP systému má nejlépe každý pracovník přehledný a správně seřazený seznam svých úkolů, který zpracovává. Takovéto nasazení ERP dokáže zajistit až o 50% vyšší průchodnost procesů (a tedy i zakázek) a to už za to stojí. Mango Control je přesně takovýmto ERP systémem pro řízení procesů.

Tady najdete kompletní sadu kontaktů

Mohlo by vás také zajímat: