Změna DUZP předpisu po odblokování služeb

19.04.2022 Verze 4.3.52

Řešíte blokování služeb a jejich obnovu a potřebujete mít u předpisů DUZP v den odblokování?


Blokování služeb probíhá různě v čase, nemusí vždy odpovídat kalendářnímu měsíci. K odblokování může dojít uprostřed periody. Následně potřebujete vygenerovat fakturu. Doteď bylo DUZP na začátku periody. Provedli jsme úpravu generování interních daňových dokladů tak, aby DUZP u odblokovaných služeb odpovídalo datu odblokování. To samozřejmě platí pouze v případě, že je služba zablokovaná minimálně od 1. dne periody.

Číslo úkolu: #775101