Plovoucí slevy

19.04.2022 Verze 4.3.52

Používáte předplatné uniCredit v Mango a chcete zákazníkům poskytovat slevy?


U předplatného může dojít k tomu, že zákazník někdy nezaplatí a tím pádem jeho služba zůstane zablokovaná. V průběhu poskytování služby tak může dojít k tomu, že se perioda postupně posunuje. A pokud na nějaké období zákazníkovi aplikujete slevu, tak dopředu není jasné, kdy skončí perioda služby, vzhledem ke konci platnosti slevy. Proto jsme rozšířili konfiguraci slev tak, aby bylo možné vytvořit tzv. plovoucí slevy. Pokud tedy nastavíte službě smluvní závazek, kterému by měla odpovídat sleva, tak Mango slevu vždy ukončí ke konci periody, ve které je nastaven konec smluvního závazku.

Číslo úkolu: #799674