Reportování chyb dle číselníku - vytvoření, editace a smazání platby

21.09.2022 Verze 4.3.57

Vylepšení zobrazování výsledků akcí s platbami


V uživatelském rozhraní jsme zrevidovali a vylepšili zobrazování výsledků akcí při práci s platbami, při vytvoření, editaci a smazání.. Dále jsme rozšířili množinu výsledků o SIPO platby.

Číslo úkolu: #802380