Souvztažnosti, rozpis základu daně a dph - dodání zboží do jiného členského státu osvobození od daně

22.2.2023 Verze 4.3.62

Odlišení plátce daně mimo ČR v souvztažnostech


Mango provádí účetní evidenci s cílem poskytnout agregované doklady pro přenesení dat do účetnictví. V některých případech může mít zákazník - plátce DPH sídlo mimo ČR. V tom případě je plnění osvobozeno od DPH. Proto nyní v souvztažnostech vykazujeme tyto případy odděleně. Název souvztažnosti je doplněn o text EU. Jedná se o modul Účto, záložka Souvztažnosti u:
- akce Generování přehledu účetních souvztažností" (tabulka Přehled účetních souvztažností - sumář)
- akce "Tisk sumárního přehledu podle účetních souvztažností" (tabulka Přehled podle účetních souvztažností)
- akce "Rozpis základu daně a dph" (tabulka Přehled účetních souvztažností - sumář).

ilustracni foto

Číslo úkolu: #933197