Workflow proměnné: email o zapojení služby

21.3.2023 Verze 4.3.63

Nové proměnné v automatizaci o zapojení služby


Procesní systém v Mango využívá automatizace pro provádění různých návazných akcí. Automatizace mohou být využity i mimo tento procesní systém v různých funkcionalitách. Automatizace jsou vyvolané nějakou událostí a na základě nastavení mohou vyvolat další návaznou akci. Jednou událostí je i zapojení služby. Můžete chtít např. odeslat email nějakému operátorovi a tím ho informovat o zapojení služby, které provedl někdo jiný. Do této události jsme přidali další proměnné, které můžete použít třeba v šabloně emailu.

Číslo úkolu: #953158