Verze systému Mango

Nové automatické akce v rámci vymáhacího procesu

20.03.2019 Verze 4.3.15

Vymáhací proces umožňuje na základě nastavení provádět automatické blokování služeb a dále jejich ukončování.


V rámci vymáhacího procesu je možné nastavit nové automatické akce.

1. Automatické blokování služeb k určitému dni nebo po uplynutí zadaného počtu dní od data splatnosti.

2. Automatické ukončení služeb k určitému dni nebo po uplynutí zadaného počtu dní od data splatnosti. Lze nastavit i den, ke kterému se ukončení služeb provede.

Po provedení obou akcí je odesílán na nastavený email report.

ilustracni foto

Více informací o formátu souboru najdete v dokumentaci.

Číslo úkolu: #417754