Verze systému Mango

V případě nezaokrouhlování interních daňových dokladů prováděno zaokrouhlení na obecně nastavený počet desetinných míst dle měny

23.07.2019 Verze 4.3.19

Upravili jsme výpočet nezaokrouhlených částek interních daňových dokladů dle nastavení počtu desetinných míst.


Mango již ve starších verzích umožňovalo dle nastavení billing plánu (viz dokumentace) nezaokrouhlovat interní daňové doklady. Částky předpisů jsme tedy nezaokrouhlovali a ve specifických případech mohla být výše interního daňového dokladu spočítána na 4 desetinná místa. Při následných součtech pak mohlo dojít k drobným rozdílům.
Nyní v případě nezaokrouhlování interních daňových dokladů provádíme zaokrouhlení na obecně nastavený počet desetinných míst dle vlastností národních měn (CZ - 2 desetinná místa, SK - 4 desetinná místa).

Číslo úkolu: #432085