Verze systému Mango

Do šablony typu Smlouva přidány proměnné s typem připojení

20.08.2019 Verze 4.3.20

Do šablony typu Smlouva jsme do bloku, který umožňuje zobrazit seznam zařízení, přidali proměnné s typem připojení, které může být nadefinováno ke konkrétní třídě zařízení.


Například pro třídu zařízení Síťové zakončení (NIC) support může nadefinovat typ připojení PPPoE. Nebo pro třídu ONT (ONT) může být typ připojení GPON. Zákazníkovi tak můžete na smluvním dokumentu upřesnit typ připojení, které využívá.

Číslo úkolu: #446603