Verze systému Mango

V modulu Účto lze nově zobrazit Přijaté zálohy

22.10.2019 Verze 4.3.22

V Mango si nově můžete zobrazit přijaté zálohy.


Seznam záloh naleznete v nové záložce s názvem Přijaté zálohy v modulu Účto. Zároveň jsme původní záložku Zálohy přejmenovali na Zúčtování záloh.

Číslo úkolu: #444344