Verze systému Mango

Automatizace vymáhání pohledávek rozšířena o možnost zadání více termínů blokování nebo ukončování služeb

22.10.2019 Verze 4.3.22

Automatizaci vymáhání pohledávek jsme rozšířili o možnost zadání více termínů blokování nebo ukončování služeb a dále možnost definovat stav, ve kterém se má blokování nebo ukončování služeb spustit.


Automatizaci vymáhání pohledávek jsme rozšířili o možnost zadání více termínů, při kterých se spustí automatické blokování nebo ukončování služeb. To je vhodné pro případy, když používáte různé splatnosti a zákazníkům se díky tomu generují upomínky v různých termínech. Dále je možné definovat stav vymáhání, při kterém se akce blokování/ukončení spustí. V dialogu pro manuální blokování/odblokování/ukončení je možné nově vybrat k jakému dni se akce provede. Volby jsou následující: aktuální den, první den aktuálního měsíce nebo poslední den předchozího měsíce. Zmíněné novinky jsou k dispozici v modulu Pohledávky.

Číslo úkolu: #462626