Verze systému Mango

Rozšířena možnost publikování zákaznických parametrů do dokumentů formou proměnných do šablon

19.02.2020 Verze 4.3.26

Rozšířili jsme možnosti publikování zákaznických parametrů do dokumentů formou proměnných do šablon.


V Mango si můžete v modulu Parametry nadefinovat vlastní parametry zákazníka. V šablonách pak můžete použít proměnnou CT_PARAM.název Jedním z typů parametrů může být seznam (SELECT). Pro tento typ parametru máte k dispozici např. seznam v nadefinovaných účtů v Mango. K tomuto parametru jsme přidali možnost do dokumentů vypublikovat jak číslo účtu (defaultní), tak i IBAN (proměnná CT_PARAM.IBAN), popř. BIC (proměnná CT_PARAM.BIC).

Číslo úkolu: #501507