Verze systému Mango

Opravy v IS Mango

21.04.2020 Verze 4.3.28

Průběžně provádíme opravy chyb v IS Mango, které se nám při vývoji do systému vloudí. Seznam aktuálních oprav je v detailu.


#465674 Modul Call centrum: přepnutí lokace po přijetí hovoru.

#518778 Modul Call centrum: odchozí hovor na číslo evidované v modulu Kontakty.

#513549 Modul Koncová zařízení: změna adresy a souřadnice GPS.

#515613 Modul Platby: číslování pokladních dokladů u nově vytvořené definice pokladny.

#520107 Modul Platby: párování platby na opravný daňový doklad.

#513395 Modul Procesy: drag&drop v kalendáři.

#516714 Modul Procesy: zobrazování hodnot parametrů typu číselník.

#513651 Modul Wizard: vyplňování čísla smlouvy.

#491877 Obecné: zobrazování počtů v detailních tabulkách.

#512435 Obecné: generování předpisů do budoucna.

#425339, #501819, #513173 a #513303 Obecné: chybná syntaxe kódu systému.

opravy