Verze systému Mango

V modulu Pohledávky a Účto rozšířeny možnosti filtrování

20.05.2020 Verze 4.3.29

V modulu Pohledávky a Účto jsme rozšířili možnosti filtrování.


Přidali jsme filtr "Zaúčtování" s volbami "Pohledávky (311)" a "Přijaté zálohy". Najdete ho v modulu Účto, záložce Pohledávky, tabulce Pohledávky zákazníka. Volba "Pohledávky (311)" zobrazí nevyrovnané předpisy s DUZP platné ke dni generování pohledávek a potvrzené opravné daňové doklady nebo uhrazené opravné daňové doklady do budoucna. Nezahrnují se služby čerpané přes uniCredit (u nich se zálohy účtují vždy). Volba "Přijaté zálohy" je vše ostatní včetně DPH, co se neúčtuje na 311 (uniCredit a přijaté zálohy na budoucí období). Vyhodnocují se jednotlivé předpisy, neposuzuje se celková pohledávka/závazek zákazníka.

Přidali jsme filtr "Zúčtování záloh" s volbami Nezúčtované zálohy, Zúčtované zálohy a Zúčtované zálohy částečně. Najdete ho v modulu Účto, záložce Přijaté zálohy, tabulce Přijaté zálohy (bez předplatného). Filtr slouží pro kontrolu v případech, kdy byla služba s uhrazenými zálohami předčasně ukončena a platby přepárovány na jiný předpis - poslední před uzávěrkou.

Číslo úkolu: #503138