Verze systému Mango

Paralení spouštění chatskriptů pro provisioning sítě

19.08.2020 Verze 4.3.32

Paralení spouštění chatskriptů pro provisioning sítě.


Chatskripty jsou proprietární programovací jazyk MANGO syntakticky podobný JavaScriptu. Jedná se o skript, pomocí kterého lze ze systému vyčíst informace o evidovaných zařízeních a při požadavku na jejich aktualizaci provádět provisioning fyzických zařízení pomocí protokolů SNMP, SSH nebo telnet. Skript umí pracovat s kmenovými atributy zařízení i jejich parametry. Umí z těchto údajů dle předem daných pravidel také vytvořit soubor a odeslat ho daným protokolem na zařízení nebo uložit třeba do parametru zařízení. Při hromadné konfiguraci zařízení jsou chatskripty nyní volány paralelně, což významně urychluje konfiguraci zařízení.

Číslo úkolu: #531702