Verze systému Mango

Rozšířeny možnosti vytváření opravných daňových dokladů při ukončování služeb

21.07.2020 Verze 4.3.31

Rozšířené možnosti vytváření opravných daňových dokladů při ukončování služeb.


Při ukončování služeb v období, na které existuje faktura, je možné provést její storno a vytvářet novou fakturu. V některých případech uživatel storno faktury provést nechce. V takových případech je možné vytvořit opravný daňový doklad. To lze zajistit zatrženám položky "Vytvořit ODD". Nově pomocí práva SERVICES.CANCEL.CREATE_CREDIT_NOTE lze zajistit, aby se opravný daňový doklad vytvářel vždy, když existuje faktura. Pokud opravný daňový doklad již existuje na část předpisu, vytvoří se další na zbývající část. Pokud opravný daňový doklad existuje na celou výši předpisu, dojde pouze k ukončení služby.

Standardní dialog na ukočení služby v období, na které je vystavena faktura:

ilustracni foto

Dialog pro uživatele s právem SERVICES.CANCEL.CREATE_CREDIT_NOTE:

ilustracni foto

Číslo úkolu: #540407