Verze systému Mango

Opravy v IS Mango

2.3.2021 Verze 4.3.38

Průběžně provádíme opravy chyb v IS Mango, které se nám při vývoji do systému vloudí. Seznam aktuálních oprav je v detailu.


#595985 Modul Administrátoři: ošetření chybových hlášek.

#611568 Modul Cesta sítě: editace DHCP Subnets.

#609005 Modul Evidence práce: hodnota v "Odpracováno v týdnu".

#610035 Modul Karta Zákazníka: synchronizace údaje parametru ČAU/OKU kód pro mobilní služby síti Vodafone.

#613716 Modul Karta zákazníka: grafy na záložce Data.

#609453 Modul Karta zákazníka/Wizard: změna ceny před datum počátku placení.

#609855 Modul Karta zákazníka/Wizard: generování předpisů při změny ceny.

#608606 Modul Platby: párování zálohy na předpis při změně periody.

#616488 Modul Procesy: odesílání e-mailů s názvem přílohy obsahující čárku.

#620232 Modul Procesy: automatizace generování smluvního dokumentu.

#608600 Modul Smlouvy: zobrazování periody na smluvních dokumentech dle data změny.

#425339 Obecné: chybná syntaxe kódu systému.

#583522 Různé moduly: lokalizace kalendáře dle jazyka.

#611493 Různé moduly: kontrola rozsahu IP adres.

opravy