Verze systému Mango

Nová proměnná pro IBAN bankovního spojení v šabloně sms.

21.4.2021 Verze 4.3.40

Nová proměnná pro IBAN bankovního spojení v šabloně sms.


Výstupy ze systému (pdf, emaily, apod.) jsou tvořené na základě šablon. Jejich správu můžete provádět v modulu Šablony. Více info v dokumentaci.
Nově jsme do šablon faktury (USER_INVOICE), výzvy k úhradě (USER_PROFORMA) a upomínka (USER_REMINDER) přidali proměnnou %PR_COMP_IBAN, která bude uvádět IBAN dle provozovatele u služby zákazníka.

ilustracni foto

Číslo úkolu: #650480