Verze systému Mango

Opravy v IS Mango

19.5.2021 Verze 4.3.41

Průběžně provádíme opravy chyb v IS Mango, které se nám při vývoji do systému vloudí. Seznam aktuálních oprav je v detailu.


#661199 Mango Control: položka Typ procesu.

#671879 Mango eShop: objednání záporného množství produktu.

#660347 Modul Cesta sítě: přiřazení provozovatele k infrastrukturním zařízením.

#661220 Modul Cesta sítě: položka Nadřazené rozhraní.

#670040 Modul Doklady: generování QR kódu s VS pod 4 znaky.

#662390 Modul Evidence práce: aktivity v kalendáři.

#672254 Modul Pohledávky: kontrola dlužné částky.

#671483 Modul Smlouvy: formátování finančních částek.

#657218 Modul Statistika: geografická data pro ČTÚ.

#672887 Modul Události & alerting: označování DOCSIS modemů ve výpadku.

#660302 Modul Účto: zúčtování záporných záloh a opravných daňových dokladů k přijaté záloze.

#663560 Modul Wizard: výběr IP adresy.

#674171 Modul Zákazníci/Wizard: předvyplňování čísla smlouvy.

#659858 Zákaznické stránky: zobrazení a editace parametrů zařízení.

#660350, #663518 Obecné: chybná syntaxe kódu systému.

#668447 Různé moduly: formátování PSČ.

opravy