Lenka Ševčíková

květen 20
Zveřejněno v Verze 4.3.17

Možnost nastavení termínu dodání pro jednotlivé provozovny v Mango eShopu

Do produktu Mango eShop jsme přidali možnost nastavení termínu dodání per provozovna.

květen 20
Zveřejněno v Verze 4.3.17

Zobrazení počtu kusů produktů na faktuře vygenerované na základě objednávky

Ve fakturách na produkty vygenerovaných na základě objednávky je možné zobrazovat počet kusů.

květen 20
Zveřejněno v Verze 4.3.17

Úprava funkcionalit souvisejících s výpočtem ceny v Mango eShopu

V produktu Mango eShop jsme upravili funkcionality souvisejí s výpočtem ceny.

květen 20
Zveřejněno v Verze 4.3.17

Možnost zobrazení uzavřených procesů s omezením na poslední rok v modulech Wizard a Call centrum

V modulech Wizard a Call centrum je možné zobrazovat i uzavřené procesy s omezením na poslední rok.

květen 20
Zveřejněno v Verze 4.3.17

Export geografických dat s rozdělením na jednotlivé rychlosti do podkladů pro statistiky ČTÚ

Do podkladů pro statistiky ČTÚ si můžete exportovat geografická data s rozdělením na jednotlivé rychlosti dle definice skupin služeb typu statistika.

květen 20
Zveřejněno v Verze 4.3.17

Opravy v IS Mango

Průběžně provádíme opravy chyb v IS Mango, které se nám při vývoji do systému vloudí. Seznam aktuálních oprav je v detailu.

dub 24
Zveřejněno v Zajímavosti

Varování před používáním softwaru i hardwaru společností Huawei a ZTE

V prosinci 2018 vydal Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) varování před používáním softwaru i hardwaru společností Huawei a ZTE.

dub 23
Zveřejněno v Verze 4.3.16

Emailový report o počtu vygenerovaných jednotek rozšířen o údaje zadávané při spuštění akce

Rozšířili jsme emailový report o počtu vygenerovaných jednotek o údaje zadávané při spuštění akce.

dub 23
Zveřejněno v Verze 4.3.16

V modulu Sběrné doklady jsou zneaktivněna tlačítka, pokud jsou pro daný záznam nedostupná

V modulu Sběrné doklady na záložce "Uzávěrky" v tabulce "Sběrné doklady předpisů" a tabulce "Sběrné doklady plateb" jsme přidali vazbu mezi záznamy v tabulce a akčními tlačítky. Pokud některé akce nejsou pro daný záznam dostupné, tlačítka jsou zneaktivněna.

dub 23
Zveřejněno v Verze 4.3.16

V modulu Doklady je nyní možnost označit záznamy a použít nová tlačítka akcí

Do modulu Doklady jsme doplnili možnost označení jednotlivých záznamů v tabulce Seznam dokladů. S tím souvisí úprava funkčních tlačítek, která provádějí akce buď nad vyfiltrovanou množinou záznamů nebo nad označenou množinou záznamů. Konkrétně se jedná o akci Storno všech vyfiltrovaných dokladů / Storno všech vybraných záznamů a Expedice (tisk) všech vyfiltrovaných dokladů / Expedice (tisk) všech vybraných dokladů. Zároveň tím došlo ke sloučení stávajících funkčního tlačítka Tisk dokladu a Tisk všech vyfiltrovaných dokladů.