Mango ISP

Komplexní informační systém pro ISP

Jeden systém na agendu i síť

Napsal(a)  Zveřejněno v Mango ISP

Informační systém pro TELKO / ISP společnosti. Nabízí evidenci a billing zákazníků, služeb a produktů, evidenci zařízení a sítí, včetně jejich řízení a monitoringu, dále pak systém BPM (řízení procesů), ERP (řízení zdrojů a evidenci práce)Call Centrum. Je postaven na komplexním IS Mangomožnosti jeho rozšiřování jsou tak téměr neomezené.

Proč a jak Vám Mango ISP pomůže?

Majitelům a manažerům
 1. Zajistí bezpečnost a ochranu dat
 2. Poskytne vysokou dostupnost VŠECH systémů
 3. Zajistí kvalitu Vašich služeb díky procesům
 4. Umožní významné snížení nákladů
 5. Práci zvládnou méně kvalifikovaní lidé

Cena od 972,- za měsíc

 1. Bezpečnost a ochrana dat
 2. Vysoká dostupnost VŠECH systémů
 3. Kvalitu Vašich služeb díky procesům
 4. Významné snížení vašich nákladů
 5. Práci zvládnou méně kvalifikovaní lidé
Image is not available
Obchodníkům
 1. Zajistí správu služeb pro zákazníky
 2. Poskytne ochranu osobních údajů zákazníků
 3. Automatizuje příjem plateb i vymáhání
 4. Zjednoduší komunikaci se zákazníkem
 5. Nabídne široké možnosti billingu a samoobsluhu pro zákazníky
 1. Správa služeb pro zákazníky
 2. Ochranu osobních údajů zákazníků
 3. Automatizace inkasa i vymáhání
 4. Snadná komunikace se zákazníkem
 5. Široké možnosti billingu, samoobsluha
Image is not available

Zaměřeno na hromadné zpracování

Technickým pracovníkům
 1. Zajistí řízení a provisioning sítě
 2. Nastaví služby pro zákazníky v síti
 3. Zjednoduší evidenci sítě a zařízení
 4. Nabídne dohled nad sítí a zařízeními
 5. Poskytne nástroje pro detekci a řešení anomálií
 1. Řízení a provisioning sítě
 2. Nastavení služeb pro zákazníky v síti
 3. Evidence sítě a zařízení
 4. Dohled nad sítí a zařízeními
 5. Nástroje pro detekci a řešení anomálií
Image is not available

Poskytuje VŠECHNY
síťové služby / protokoly

Účetním
 1. Obsahuje spolehlivý systém uzávěrek
 2. Poskytne potřebné výstupy pro finanční správu
 3. Zajistí zaúčtování příjmové strany byznysu
 4. Nabídne analytické výstupy dle potřeb společnosti
 1. Spolehlivý systém uzávěrek
 2. Potřebné výstupy pro finanční správu
 3. Zaúčtování příjmové strany byznysu
 4. Analytické výstupy dle Vašich potřeb
Image is not available

Zaúčtování měsíce za 10 minut

Slider


Zde více o tom proč a jak

Co je Mango ISP?

 • CRM - evidence zákazníků a komunikace s nimi
 • Libovolná tvorba a konfigurace služeb pro prodej
 • Podpora služeb Internet, (IP)TV, VoIP, GSM a dalších
 • Podpora bytových jednotek a propojení s RUIAN
 • Dokumenty s tiskovými šablonami, expedice dokumentů
 • Široce definovatelné způsoby zpoplatnění služeb
 • Podpora postpaid i prepaid režimu zpoplatnění
 • Daňové doklady a fakturace, EET, vymáhání pohledávek
 • Zaznamenání všech aktivit k zákazníkovi i službám do historie
 • Portál pro zákazníky pro informace, změny služeb a další procesy
 • Sumarizovaná data pro triviální zaúčtování přímo do účetnictví
 • Evidence POPů, zařízení i sítí různých technologiích
 • Vazba koncových CPE zařízení na služby zákazníků
 • Sledování a řízení pohybu zařízení
 • Provisioning (DHCP, TFTP, Radius, Telnet/SSH, ...)
 • Možnost outsourcingu hraničního routeru
 • Data retention pomocí protokolu Netflow
 • Monitoring zařízení přes ICMP a SNMP, online i grafy
 • Vyhodnocování událostí (ICMP / SNMP / Trap / Syslog)
 • VoIP - řízení i sběr záznamů o volání
 • Podpora IPTV systémů třetích stran
 • Kompletní integrované Call centrum
 • ISP Hotline - možnost outsourcingu hotline
 • Hromadná komunikace se zákazníky (maily i SMS)
 • Využití portálu pro zákazníky pro zpracování jejich požadavků
 • Řízení a modelování libovolných procesů
 • Typické zpracování Servisních incidenčních procesů
 • ERP - řízení techniků i jiných zdrojů
 • Systém odpovědností a priorit, každý hned vidí co má dělat
 • Evidence a monitoring práce všech pracovníků
 • Časové i kapacitní kalendáře techniků (zdrojů)
 • Zajištěni procesů pro ochranu osobních údajů (GDPR)

Chcete se dozvědět více?


Vlastnosti a funkce Mango ISP

Modulární systém

Na počátku si vystačíte s evidencí zákazníků, aktivací jejich služebautomatickou fakturací, s tvorbou dokumentů (jako třeba smlouvy) a se základním řízením sítě a monitoringem zařízení. Dále jistě využijete evidenci, importování a párování platebprovázání do účetnictví. Završit efektivní využití Mango ISP můžete spuštěním zákaznického portálu. Při větším počtu zákazníků pak využijete i řízení procesů a call centrum (případně ISP Hotline), nebo vymáhání pohledávek a  mnoho dalšího.

TIP: Použijte PREPAID, nepotřebujete pak nic vymáhat, NIKDY

Mango ISP IS

Funkce informačního systému můžete využívat ve dvou verzich. Verze FULL je určena po většinu TELKO společností, cenově zvýhodněná verze BASIC pak většinou pro začínající nebo velmi malé společnosti.

Porovnání variant
FunkcionalitaFULLBASIC
Evidence zákazníků, bytových jednotek, služeb a zařízeníANOANO
Řízení sítí a provisioning zařízeníANOANO
Billing služeb, POSTPAID i PREPAIDANOANO
Zákaznická zóna se samoobsluhouANOANO
Generování smluvních dokumentů, tvorba tiskových šablonANOANO
Procesy pro zapojování služeb, zpracování poruch a dalšíANOANO
Geografické oblastiANONE
Evidence kontaktů, provozoven a POPů a připomínek zákazníkůANONE
Vlastní parametry zákazníků a provozovenANONE
Konfigurace a správa zákaznické zónyANONE
Objednávky, expedice, nabídky, poptávkyANONE
Platby SIPOANONE
Zařízení - sklady, události, shapingANONE
Administrace procesního systému, evidence práceANONE

Přečtěte si podrobněji, jaká agenda lze pomocí Mango ISP řešit nebo také více o billingu zákazníků v Mango ISP.

Mango Network Services

Zkráceně říkáme Mango NS. Architektura a struktura sítě je v Mango ISP reprezentovaná formou evidence všech zařízení v síti včetně jejich rozhraní (interface) a včetně jejich vzájemného propojení. Jedná se o obecný model, takže je možné evidovat a řídit síť a zařízení na libovolné technologii. Třídy (druhy) a konkrétní typy zařízení mohou mít v systému k dispozici své libovolné parametry, které jsou pro jejich řízení třeba. Podle umístění v síti pak rozlišujeme tři pozice zařízení.

Grafy konocového zařízení v Mango ISP

INFRASTRUKTURA: Takto je označována část sítě od hraničního routeru, po veškeré aktivní propojovací prvky sítě. V praxi jde často o velkou a  složitou část distribuční sítě.

Zde např. hraniční router Mango RM a agregační switch Cisco 2960G.

AP: Jako AP jsou označována agregační zařízení sloužící k připojování koncových CPE, mohou mít i zasebou další infrastrukturní zařízení, typicky jsou k nim však připojené CPE.

Zde např. GPON OLT MA5680T.

CPE: Koncová zařízení, která jsou obvykle u zákazníků. Jsou k nim také přiřazeny služby zákazníků a mívají často v parametrech hodnoty poplatné právě službám (třeba informace o rychlostech).

Zde např. ONT HG8310.

Koncepce řízení sítě a provisioningu zařízení funguje tak, že v Mango ISP nastavujete u zařízení v síti jejich vlastnosti, používáte tak stejný nástroj pro jejich ovládání pro všechny různé technologie. Zároveň nastavujete služby u zákazníků a jejich vazbu na konkrétní koncová zařízení (CPE) v síti. Mango Network Services se pak stará o to, aby se potřebná nastavení provedla přímo na zařízeních, k tomu má k dispozici spoustu technologií. Tyto technologie jsou všechny poskytovány jako služba.

Preferovaným způsobem řízení a konfigurace zařízení je zejména DHCP s option 82 a Radius. Velmi používaným nástrojem jsou pak tzv. chatscripty. Jsou to takové ovladače pro libovolná zařízení v síti. Mango NS obsahuje vlastní scriptovací jazyk, ve kterém jsou napsány a vy si je můžeta sami vytvářet a upravovat. Více detailů můžete vidět v obrázcích zde v galerii.

Díky tomuto modelu je dnes Mango ISP schopno jednotně řídit sítě na technologich PON/GPON, FTTH, FTTB, DOCSIS, Wifi, Mikrotik Wifi, xDSL, a mnoha dalších.

V článku Řízení sítí jako služba naleznete další informace.

Mango Monitoring

Mango Monitoring sbírá z několika zdrojů důležité hodnoty ze všech zařízení v sítí, zaznamenává je do grafů, poskytuje online monitoring vybraných zařízení a provádí zejména vyhodnocení měření tak, aby byl k dispozici včas přehled o incidentech, ať jde o prostý výpadek zařízení až po složitější situace, jako třeba přetížení zařízení. Hodnoty a události jsou uloženy 3 měsíce pro další použití, jde o tzv. Surové události. Pomocí filtrů událostí lze definovat, keré události nastavují příslušná zařízení do stavu chyby, nebo varování a zpět. Pravidla filtrů mohou být velmi komplexní, například můžete sledovat, že Vám v části sítě klesne veličina poměru signál/šum pod určitou hodnotu apod. U výpadků Mango Monitoring vyhodnocuje také to, aby byl ve stavu chyby nefunkční agregační router a nikoliv všechna zařízení, která jsou na něm závislá. Samozřejmostí jsou i mailová a SMS upozorňování. Bližší info najdete v galerii.

Princip monitorování a alertování

Typy a zdroje monitorování

 • SNMP a ICMP Monitoring
  Jde o pravidelné dotazování na parametry zařízení pomocí SNMP a dotazování na dostupnost zařízení pompcí ICMP. Tento monitoring pak generuje mj. grafy hodnot a je odpovědný za informace o výpadcích zařízení. Právě informace o výpadcích a dále pak samotné naměřené hodnoty jsou dva zdroje událostí pro systém alertingu.
 • SNMP Trapping
  Mango Monitoring obsahuje SNMP Trap server, SNMP zprávy odesílané ze zařízení jsou dalším zdrojem událostí.
 • Syslog
  Vestavěný Syslog server sbirá tento typ událostí, jde o čtvrtý zdroj událostí.
 • Uživatelské události
  SOAP rozhraní Mango ISP obsahuje funkci pro vygenerování udalosti pro monitoring z externích systémů, i toto je zdroj události.

Netflow a data retention

Mango Monitoring nabízí funkci Netflow collector serveru. Sbírá informace o spojeních z celé sítě a ukládá je po dobu 6 měsíců do úložiště spolu s informacemi o přiřazených IP adresách zákazníků. V systému jsou pak k dispozici funkce pro vyhledávání těcho spojení na základě žádostí od oprávněných úřadů. Součástí služby je samozřejmě i potřebná kapacita úložiště. Tato funkce Mango Data Retention spolu s volitelným využitím Mango RM (Mango Routermanager - hraniční router, který může být dodán jako součást celého řešení) pak také umožňuje naprosto exaktní automatické přiřazování spojení k uživatelům v prostředí překládaných adres (NAT), což není u spousty konkurenčních řešení pro Data Retention samozřejmostí.

Mango Call Centrum

Mango ISP Vám může poskytnout nástroj pro Vaše vlastní call centrum - telefonní kontaktní centrum pro zákazníky včetně integrované ústředny. Jedná se o propracované řešení, jednotliví operátoři se přihlašují do systému i k registrovaným SIP telefonům - to mohou být fyzické přístroje nebo sw klienti. Hovory mohou být samozřejmě nahrávány. Ovládání hovoru je v systému přímo integrované se zpracováním procesů. Další informace naleznete v galerii.

 • IVR
  Hlasový rozcestník, záznamníky, podmíněné chování, identifikace zákazníka, souhlasy s nahráváním hovorů, ...
 • Řízení hovorů
  Jedna či více front hovorů, přepojování hovorů mezi skupinami, volání zpět, řešení zmeškaných hovorů, ...
 • Zpracování hovorů
  Evidence a zobrazování manuálů pro operátory, nalezení volajícího, formulář pro rychlé zpracování hovoru a další...

Pro další informace o call centru a také o službě ISP Hotline se podívejte do článku Zákaznická linka s Mango ISP?

A mnohem více :-)

Díky tomu, že v Mango ISP lze využít v rámci implementace i ostatních částí a moduly systému Mango, jsou Vaše možnosti téměř neomezené. Zejména můžete využít procesního řízení v Mango, které je obecně popsáno v článku o Mango Control.


Označeno v :
2047816 Naposledy změněno úterý, 30 duben 2019
Kontaktujte našeho obchodníka
Lenka Ševčíková
Lenka Ševčíková
Poradenství a obchod
 sevcikova@ogsoft.cz   +420 777 125 314
Přihlašte se k odběru novinek pro ISP