Pro ISP

Mango ISP

Komplexní informační systém pro ISP

Řízení sítí jako služba

Napsal(a)  Zveřejněno v Mango ISP

Sítě a zařízení, provisioning, monitoring, alerting...

Sítě a zařízení

Nástroje pro evidenci celé sítě včetně evidence všech zařízení v infrastruktuře, CPE apod., podpora multitechnologických sítí, prezentace logické struktury sítě, zařízení jsou obecně definovatelná pomocí tříd a typů zařízení, lze definovat, jaké mají mít interface a parametry (včetně strukturalizace parametrů do skupin, podtabulek, …), zařízení lze seskupovat do provozoven / POPů, CPE zařízení jsou přiřazovaná ke službám zákazníků (a naopak) a díky tomu dochází k přenosu požadovaných parametrů daných služeb do vlastností a parametrů zařízení (což je dále využito při řízení sítí a při provisioningu zařízení), je možné využít zobrazení sítí na integrovaných mapách, systém obsahuje propracovanou evidenci zařízení ve skladech a řešení jejich pohybů včetně procesů pro zajištění vracení půjčených nebo pronajatých zařízení zákazníkům, a další funkcionality.

Provisioning

Mango ISP nabízí mnoho scénářů zajišťujících centrální řízení datových sítí (a často řízení kvality datových služeb) a také provisioning zařízení (zejména CPE).

Implementace řízení sítí je prováděna za tím účelem, aby co nejvíce zautomatizovala zařazení, výměny vyřazování zařízení, jichž je velký počet, a také samozřejmě automatické spouštění a vypínání služeb pro zákazníky včetně nastaveni jejich požadovaných parametrů. Jedná se zpravidla o různé access metody do sítí, přiřazování IP adres, shaping datových služeb na hraničních routerech, na AP či CPE (nebo kombinace uvedených). Lze využívat autorizací na úrovni MAC adres, portů switchů, jména a hesla, jejich kombinací a dalších. Pro shapery je možné exportovat nastavení pro zařízení a služby, lze také využít našeho zařízení Mango Router Manager (viz. dále).

Provisioning zařízení je řešen obecným systémem, kdy lze pomocí vlastního interního scriptovacího jazyka vytvářet scripty pro vytvoření konfiguraco pro zařízení podporujících nějakou formu protokolu TR069 nebo případně pro dialog se zařízeními na úrovni Telnet, SSH a jiných protokolů.

Z nejobecnějšího hlediska jsou tři možné způsoby, jak integrovat řešení do Vaší sítě. Ten nejvhodnější volíme na základě technické a analytické schůzky, kterou sjednáme v okamžiku, kdy se na základě této nabídky rozhodneme pokračovat v jednání.

1) Propojení pomocí Mango Network services (viz. dále) Zde se jedná o plnohodnotné centrální řízení sítě a lze využít také provisioning zařízení. V tomto modelu jsme navíc schopni dodat v případě zájmu i vlastní řešení hraničního shaperu Mango Router Manager (viz. dále).

2) Propojení pouze pomocí exportu potřebných dat ze systému (také součást Mango Network Services) Propojení je možné implementovat také tak, že si řešíte řízení sítě sami a provisioning zařízení jiným systémem a využíváte k tomu informace, které Vám poskytuje Mango ISP.

3) Žádné propojení (není třeba Mango Network Services) V takovém případě si řešíte řízení sítě a CPE zařízení ručně v jiném systému.

Mango Network Services

Toto je soubor síťových služeb, které jsou Mango ISP řešením poskytovány, jedná se zejména o VPN, DHCP, Radius, TFTP, Netflow, TR69, Telnet provisioning, SSH provisioning, SSH Network Export a některé další. Licence pro Mango Network Services je nutná pro PROVISIONING, kromě případu, kdy se řízení sítí neřídí nijak z Mango ISP.

Mango Router Manager

Jako součást řešení platformy Mango ISP jsme schopni nabídnout i vlastní zařízení (případně jich může být i několik), které dokáže automaticky s napojením na Mango ISP řešit mnohé úlohy přímo z řízení sítě včetně centrálního routingu, shapingu, NAT, Data retention (viz. MONITORING) a dalších. Z pozice našeho partnera je to v podstatě černá skříňka, kterou ovládá přes Mango ISP rozhraní a požadavky, které nelze tímto způsobem realizovat řeší prostřednictvím zákaznické podpory. Pro někoho to je ideální stav a pro druhého problém, protože on si potřebuje z různých důvodů spravovat svůj hraniční router zcela sám do všech podrobností. Zvážení, v jaké pozici jste Vy, bude na Vás.

Mango RM je 19” 2U server IBM dodávaný společností Resal v několika verzích (dle kapacity), na pozici hraničního routeru a shaperu v síti partnera a slouží pro komunikaci s CIBS technologií, řeší routing, shaping, NAT, sondu dataretention, může řešit agregace a další funkce. Přesná role zařízení bývá vymezena na technické a analytické schůzce.

V případě dodávky Mango RM je ve smlouvě obsažena i garance chodu celého zařízení. Tříletá záruka na hardware je samozřejmostí. Mango RM nemusí být dodáván nutně včetně námi dodaného IBM HW, ale lze jej implementovat (z 90%) i na HW (s Intel chipsetem) dodaný partnerem.

Monitoring

Mango ISP nabízí skutečně robustní řešení s vysokou kapacitou pro monitorování zařízení a jejich vlastností, alertování, propojení s procesy, ukládání dat z monitoringu do historie a grafů a dataretention. Pro tyto funkce je třeba licence CIBS NS. Monitoring lze provádět pomocí protokolů ICMP, SNMP, SNMP Traps a Syslog. Systém obsahuje několik strategických pohledů na zařízení a jejich monitorovaná data, lze provádět i tzv. online monitoring per zařízení, lze využít grafů, konfigurovat velmi pokročilá pravidla (například chcete sledovat, že Vám v části sítě klesne veličina poměru signál/šum pod určitou hodnotu apod.) pro generování alertů, alerty lze avizovat v systému, mailem či SMS. Díky propojení se systémem evidence sítě lze okamžitě vidět kde je problém při výpadku části sítě, lze využít spoustu dalších funkcí spojených s monitoringem.

Data retention

Vyhledávání v Netflow záznamech a sběr a ukládání dat o provozu dle požadavků platných zákonů (v případě NAT je funkční plně pouze s Mango RM). Řešení problematiky stále častěji se objevujících nařízení policie je v Mango ISP velmi snadné. Přijde Vám žádost policie a za několik kliknutí máte problém vyřešen. Naše řešení důsledně splňuje požadavky zákona i v případě NATovaných sítí, což není u spousty konkurenčních řešení pro Data Retention samozřejmostí. Služba Data Retention je našim partnerům poskytována v rámci služby Network Services zdarma.

Označeno v :
1097 Naposledy změněno pondělí, 27 listopad 2017
Kontaktujte našeho obchodníka
Lenka Ševčíková
Lenka Ševčíková
Poradenství a obchod
 sevcikova@ogsoft.cz   +420 777 125 314
Přihlašte se k odběru novinek pro ISP