Verze systému Mango

Zobrazování informací o neplátci DPH

23.8.2018 Verze 4.3.8

Pokud je provozovatel neplátce DPH, doklady (faktury apod.) i další dokumenty obsahují automaticky generovaný text s informací o neplátci DPH.


Číslo úkolu: #404802

404802