Verze systému Mango

Rozšířena možnost definice splatnosti u billing plánů

18.12.2018 Verze 4.3.12

Rozšířili jsme možnosti definice splatnosti u billing plánů.


Detail: Při aktivaci služby zákazníka potřebujete určit jakým způsobem se bude služba zákazníkovi účtovat. Potřebujete určit např. zda se má zákazníkovi generovat faktura. Pokud ano, tak kdy má splatnost. Je třeba určit, kdy nastává datum uskutečnění zdanitelného plnění. Zákazník může chtít např. platit prostřednictvím SIPO. Zákazníkovi budete chtít třeba posílat výzvy k úhradě. V případě, že platba přijde jako záloha, budete chtít zákazníkovi odeslat zálohový daňový doklad. Způsob účtování může být odlišný pro fixní složku ceny (paušál) a odlišný pro variabilní složku ceny (hovorné, počítaná data, sms, VoD, apod.). Billing plán je množina nastavení, které určuje jak bude služba zákazníkovi účtována.

Nově je možné u plovoucích period zadat pevný kalendářní den splatnosti.

Číslo úkolu: #418313