Verze systému Mango

Zpětné dohledání zákazníka u nepřiřazených událostí hlasových služeb

2.3.2021 Verze 4.3.38

Zpětné dohledání zákazníka u nepřiřazených událostí hlasových služeb (sms, volání, data, ...).


Mango umožňuje účtovat zákazníkům hlasové služby. Jednotlivé události je možné manuálně importovat nebo lze využít API pro online import záznamů. Může se stát, že v době importu se nedohledá zákazník v Mango (zákazník nemá např. aktivovanou službu nebo je u služby nastaveno nesprávné číslo, apod.). Při uzávěrce Mango tyto nepřiřazené záznamy detekuje a uzávěrku neprovede. Potom má uživatel Mango doplnit nebo opravit zákaznická data. Následně pak použije akci "Dohledat aktivní službu pro všechny nepřiřazené záznamy (bez přepočtu ceny) v modulech Volání VoIP a SMS.". Mango se potom pokusí opětovně dohledat zákazníka dle stejných pravidel jako při importu.

ilustracni foto

Číslo úkolu: #561182