Verze systému Mango

verze 4.3.3 22.3.2018

Rozšíření definice tříd zařízení

V definici třídy zařízení je možné určit maximální počet připojených zařízení.

Číst dál...

Možnost zadání datového rozpětí

V modulu Pohledávky jsme nahradili filtr "Splatnost k" za "Splatnost od - do".

Číst dál...

Vytvoření zápočtu na opravný daňový doklad

V modulu Doklady lze pro vybraný opravný daňový doklad vytvořit zápočet (akce "Vytvoření zápočtu na opravný daňový doklad").

Číst dál...

Možnost vytvoření opravného dokladu

V modulu Doklady můžete vytvořit opravný daňový doklad na konkrétní daňový doklad (fakturu), resp. neuhrazenou část interních daňových dokladů uvedených na daňovém dokladu (faktuře).

Číst dál...

Správa chatskriptů pro provisioning sítě

Přidali jsme nový modul Chatskripty, ve kterém je možné provádět kompletní správu chatskriptů pro provisioning sítě. Přidali jsme tak možnost správy chatskriptu uživatelem. Zároveń jsme rozšířili vlastní funkcionalitu chatskriptů o SNMP komunikaci a práci s indexovanými parametry zařízení a tabulkovými parametry zařízení.
Číst dál...

Identifikátor otevřeného objektu

Na bočním panelu uvádíme u modulů, které je možné vícenásobně otevřít, i identifikátor otevřeného objektu.

Číst dál...

Dvojklik myší na záznam v tabulce

V uživatelském rozhraní můžeme spouštět různé akce po dvojkliku myší na konkrétní záznam v tabulce. Nyní je to možné v modulu Zákazníci. Dvojklikem otevíráme dialog na editaci zákazníka.

Číst dál...

Optimalizace systému

Systém Mango mj. monitoruje různé hodnoty zařízení. Obecně si monitoring klade nemalé nároky na výkon serveru a proto jsme provedli optimalizovali detekce monitoringové hodnoty mimo rozsah.
Číst dál...

Opravy v IS Mango

Průběžně provádíme opravy v IS Mango. Seznam aktuálních oprav je v detailu.

Číst dál...
Máte nějaké připomínky, nápady nebo jiné komentáře?
Vyplňte prosím poznámku
Potvrďte prosím, že nejste robot