Pro zákazníky

Zajímavosti

Jste připraveni na nové řízení tiskáren?

Napsal(a)  Zveřejněno v Zajímavosti

I v roce 2018 si společnost Heidelberg Praha připravila pro majitele tiskáren a další osobnosti z polygrafického oboru několik seminářů, jejichž společným tématem je letos řízení tiskárny. Každý z workshopů se bude zabývat konkrétním odvětvím.

ilustracni foto

Program seminářů je naplánován až do podzimu. Jedna z prvních přednášek se konala 24.května v sídle pražského Heidelbergu. Téma bylo na začátek poněkud obecnější: Úvod do problematiky řízení tiskárny. Roli přednášejícího zaujal Jaroslav Švejda, obchodní manažer Heidelbergu Praha. Jako host byl na akci pozván Martin Novotný, ředitel firmy GRAFIE CZ.

Na úvod workshopu přišel na přetřes – možná trochu překvapivě – fenomén takzvaných mileniálů. Jedná se o generaci mladých lidí, narozených v závěru předcházejícího milénia.

Ti by měli do roku 2025 představovat tři čtvrtiny trhu představovat tři čtvrtiny trhu práce. Jelikož se jedná o generaci lidí, kteří už vyrůstali obklopeni moderní technikou a kteří zastávají jiné životní hodnoty než předchozí generace (hovoří se nich jako o ambiciózních, cílevědomých, ale také narcistických a sobeckých), je i způsob jejich práce odlišný.

ilustracni foto

Fenomén mileniálů ovlivní i tiskárny

Podle pana Švejdy jsou dnešní tiskárny zacyklované a mileniálům nenabízí zajímavé pracovní příležitosti. To je problémem, protože polygrafie se obecně dlouhodobě potýká s nedostatkem kvalifikovaných pracovníků a po odchodu těch současných bude situace ještě horší. Mileniálové se navíc vyznačují podstatně kratší dobou setrvání u jedné společnosti.

I proto pan Švejda doporučuje tiskárnám přenastavit jejich procesy tak, aby dokázaly nalákat mladé lidi. Chybou by naopak byly snahy vychovávat mladé zaměstnance tím způsobem, aby se podvolili současným výrobním procesům tiskáren. Takový člověk totiž brzy pocítí, že není firmě platný tak, jak by mohl být a raději odejde někam, kde dostane příležitost více uplatnit sebe sama.

Klíčové je upřímně si odpovědět na konkrétní otázky

Další průběh semináře byl už více zaměřen na tiskárny jako takové. Pan Švejda poradil, aby si každá tiskárna definovala svoji roli a cíle, zkrátka si odpověděla na klíčové otázky (Je rozdělení zaměstnanců správné? Jsou na pozicích vhodní lidé?). Důležitým faktorem v každé tiskárně je čas; byl představen rozbor, kolik stojí doslova každá minuta provozu a jak je důležité správně zakázky rozdělit z důvodů časové úspory.

ilustracni foto

Automatizaci se díky Průmyslu 4.0 nevyhnete

Hovořilo se také o nutnosti větší automatizace. Ta přinese lepší efektivitu, flexibilitu a ziskovost tiskáren. To vše v souvislosti s Industry alias Průmyslem 4.0. Tento technologický pokrok je nezbytný, neboť situace v tisku je v současném stavu dlouhodobě neudržitelná. Celkové objemy zakázek se zvyšují, zatímco marže se snižují. Zkracuje se čas na výrobu při udržení stejné kvality tisku. Tím pádem rostou výrobní náklady, ceny materiálů i pracovní síly. To není situace, která by šla vyřešit koupí lepších strojů; ty jsou už na velmi vysoké úrovni, důležitý je způsob zpracování zakázek.

Analýza dat skýtá potenciál pro zlepšení

Tiskárny tak musí optimalizovat výrobní náklady, a to formou lepšího využití strojů, zvýšení výkonů pracovní síly, snížením reklamací a spotřeby materiálů.

Něco takového nebude možné bez důkladné analýzy dat. Avšak pozor: ta musí být co nejaktuálnější. Navíc nestačí data jen správně vyhodnotit. Na základě analýzy je třeba zavést nové procesy, které tiskárně pomohou ke všemu výše popsanému.

Další semináře, které proběhnou (respektive některé z nich již proběhly), se podrobně zaměří na obchodní oddělení tiskárny (jak by mělo pracovat), zpracování dat (příjem, kontrola, vyřazení, příprava tiskové formy, Color Management), produkční data, výkony tiskových strojů, post-press (řezání a skládání), měření a kalkulace, hybridní tiskárnu a podobně.

Celý seminář se nesl v inspirativní atmosféře a uvolněném duchu. Pro ty, kteří v oboru polygrafie chtějí uspět a nechtějí zůstat zacyklení, se tak jedná o dokonalou příležitost, jak přijít k zajímavým tipům a dostat se k užitečným radám.

Zdroj: LST, Noviny pro grafický průmysl, č.12

Jste tiskárna, nebo poskytovatel tiskových služeb? Využijte našich seminářů Mango Print, které jsou zdarma a přijďte při dobré kávě a domácích koláčích zjistit, které fáze vaší zakázky se zefektivní a zjednoduší díky polygrafickému informačnímu systému Mango Print.
Označeno v :
1024 Naposledy změněno středa, 19 září 2018
Kontaktujte našeho obchodníka
Jaroslav Kopecký
Jaroslav Kopecký
Jednatel společnosti
 kopecky@ogsoft.cz   +420 603 162 675
Přihlašte se k odběru novinek pro firmy